Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος: Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2023– Ποιοι εκλέχθηκαν σε Δ.Σ. και Επιτροπές

Εκπαιδευτικά
Μοιραστείτε το:

Αποτελέσματα εκλογών και σύσταση σε σώμα των νέων οργάνων της ΕΠΕ

Αθήνα, 8-12-2022

Την Κυριακή 27/11/2022 ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες και ανακοινώθηκε το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές των κεντρικών οργάνων της ΕΠΕ, οι οποίες διεξήχθησαν ηλεκτρονικά στις 25-27/22/2022, ομαλώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, στα νέα όργανα της ΕΠΕ εκλέγονται κατά σειρά:

1) Για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ):

 • Αλεξάκος Φώτης
 • Σιδηρόπουλος Αντώνιος
 • Γεωργίου Χαρίλαος
 • Φάκας Ιωάννης
 • Κιομουρτζής Ιωάννης

2) Για την Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ):

 • Μουμουτζής Νεκτάριος
 • Φαρσάρης Ιωάννης
 • Χριστόπουλος Δημήτριος

3) Για την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ):

 • Συριτζίδου Ελένη
 • Τσιάμη Χριστοφίλη
 • Σερβετάς Αλέξανδρος

Σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 5/12/2022, το νέο ΔΣ συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Αντώνιος
 • Αντιπρόεδρος: Κιομουρτζής Ιωάννης
 • Γενικός Γραμματέας: Γεωργίου Χαρίλαος
 • Ειδικός Γραμματέας: Αλεξάκος Φώτης
 • Ταμίας: Φάκας Ιωάννης

Σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 1/12/2022, η νέα ΕΔ συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Μουμουτζής Νεκτάριος
 • Αντιπρόεδρος: Χριστόπουλος Δημήτριος
 • Γραμματέας: Φαρσάρης Ιωάννης

Σε συνεδρίαση που διεξήχθη στις 4/12/2022, η νέα ΕΕ συστάθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Σερβετάς Αλέξανδρος
 • Αντιπρόεδρος: Τσιάμη Χριστοφίλη
 • Γραμματέας: Συριτζίδου Ελένη

Τέλος, μετά από ομόφωνη απόφαση του νέου ΔΣ για σχετική πρόταση, έγινε αποδεκτή η πρόσκληση πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή (βλ. Εσωτ. Κανονισμός, άρθρο 5) από τον πρώτο επιλαχόντα για το ΔΣ:

 • Αναστόπουλος Νίκος

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΕ, η θητεία των νέων κεντρικών οργάνων έχει διάρκεια 30 μήνες. Ευχόμαστε καλή θητεία και καλή επιτυχία σε όλες-όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Μοιραστείτε το:
Tagged