Έρχονται: Ποινολόγιο για τους ανέργους με στέρηση επιδομάτων και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ από τη ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ)

Κυβερνητικά
Μοιραστείτε το:

Ποινολόγιο για τους ανέργους με στέρηση επιδομάτων και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ από τη ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) – Τι  αναφέρει-ανταπαντά ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζιδάκης

Στέρηση επιδομάτων και πρόστιμα έως… 10.000 ευρώ (!) περιλαμβάνει το νέο ποινολόγιο της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τους ανέργους, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη διοίκηση του φορέα στα πλαίσια του ν. 4921/2022, για  μη τήρηση διατάξεών του στις διαδικασίες λάθρας λήψης και χρήσης της ιδιότητας του ανέργου… και των καθορισμένων δικαιωμάτων του…

Εργαζόμενοι πρ. ΟΑΕΔ: «Αστυνομία ανέργων» καθιερώνει η κυβέρνηση

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν και οι εργαζόμενοι στον πρ. ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ). Γιατί; Αν και όλοι συμφωνούν ότι το ζητούμενο είναι η διαφάνεια στο Δημόσιο, όταν τοποθετούνται «παγίδες» τόσο επί διαδικαστικών – τυπικών θεμάτων (όπως, π.χ., της επικαιροποίησης των στοιχείων ή της εμπρόθεσμης ανανέωσης της κάρτας ανεργίας) όσο και επί ουσιαστικών ζητημάτων (π.χ., στέρηση επιδομάτων σε περίπτωση που ένας άνεργος δεν αποδεχθεί μια από τις 3 προτάσεις για εργασία που θα του γίνουν από τον πρ. ΟΑΕΔ) σε πολίτες που υπάγονται στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού τότε, όπως υποστηρίζει η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του πρ. ΟΑΕΔ, «η εφαρμογή του νόμου ‘’Δουλειές ξανά’’, που μόνο δουλειές δεν προσφέρει, προσφέρει αθρόες διαγραφές ανέργων μέχρι και 2 χρόνια από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, μετατρέποντας μια ευαίσθητη δημόσια υπηρεσία σε “αστυνομία ανέργων”»!

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία, σε σημερινή ανακοίνωση της τονίζει ότι… «Έρχεται η Αστυνομία Ανέργων». «Η αστυνομοκρατική αντίληψη της Διοίκησης του ΟΑΕΔ ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα. Από την τοποθέτηση νέων συστημάτων εισόδου των εργαζομένων στις υπηρεσίες με μπάρες…..στην αστυνομία ανέργων. Έτσι αντιλαμβάνονται οι διοικούντες τη σχέση του κράτους με τους εργαζόμενους και τους ανέργους», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται ότι τη Τρίτη, 27/9/2022, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, Σ. Πρωτοψάλτης, εισηγήθηκε στο ΔΣ του ΟΑΕΔ, την εφαρμογή του ποινολογίου των ανέργων, εκμεταλλευόμενος την απουσία εκπροσώπων εργαζομένων, που με απόλυτο σχεδιασμό αλλά παράνομα έχει φροντίσει να μην εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι, παρά τη γραπτή, πρωτοκολλημένη και υπογεγραμμένη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας. Δεν είχε, μάλιστα, την ευθιξία ο κ. Διοικητής να καλέσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, έστω για διατύπωση γνώμης, για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα».

Οι νέες ποινές για τους ανέργους

Σύμφωνα με την απόφαση της διοίκησης της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ), οι μη αποδεκτές πράξεις ή παραλείψεις από την πλευρά των ανέργων, είναι οι εξής:

α) η σκόπιμη παραπλάνηση των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., μέσω δήλωσης ψευδών στοιχείων, τα οποία δηλώνει ο αναζητών εργασία κατά την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.

β) η παράλειψη του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εντός διαστήματος 20 ημερών από την ημερομηνία που ανακύπτει ο λόγος επικαιροποίησης και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ή την επόμενη δήλωση παρουσίας του,

γ) η ταυτόχρονη εγγραφή και παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, ασκεί επάγγελμα ή δεν έχει διακόψει το επάγγελμά του ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α.

δ) η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ανανέωση της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων,

ε) η παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας των επιδοτουμένων ανέργων,

στ) η εκπρόθεσμη ενημέρωση ή παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. για τη συνδρομή άλλων λόγων διαγραφής, εκτός των λόγων διαγραφής της περ. γ’, από το Ψηφιακό Μητρώο ή αναστολής ή διακοπής της επιδότησης από τον επιδοτούμενο άνεργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ζ) η παράλειψη ανταπόκρισης του αναζητούντα εργασία σε πρόταση θέσης εργασίας ή σε προτεινόμενα προγράμματα ή δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων, καθώς και σε προτεινόμενα προγράμματα ή δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή συμμετοχής σε συμβουλευτικές υπηρεσίες,

η) η σκόπιμη ή από αμέλεια μη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών απαιτούμενων για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α., εντός 10 ημερών,

θ) η μη εμφάνιση του αναζητούντα εργασία, κάθε φορά που προσκαλείται ή η μη εμφάνισή του στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο,

ι) η παράλειψη της κατάρτισης ψηφιακού ΑΣΔ ή της αναθεώρησής του, σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α., εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων,

ια) η σκόπιμη ή από αμέλεια παράλειψη ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο του εργασιακού συμβούλου για την έκβαση της πρότασης σε θέση εργασίας και την εξέλιξη των ενεργειών του εντός 10 ημερών,

ιβ) η μη συμμετοχή σε δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α. Σημειώνεται ότι ως συμμετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

ιγ) η άρνηση συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων, πλην των δράσεων της περ. ιβ’ της αυτής παραγράφου, καθώς και η άρνηση αποδοχής της πρότασης για επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή συμμετοχή σε συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ιδ) η άρνηση αποδοχής από τον αναζητούντα εργασία 3 προτάσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ,

ιε) η μη προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων ενεργού αναζήτησης εργασίας μετά την κατάρτιση του ψηφιακού ΑΣΔ,

ιστ) η παράλειψη ανταπόκρισης σε παραπομπή για ιατρική εξέταση, σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητα του αναζητούντα εργασία προς εργασία.

Οι νέες ποινές για τους ανέργους

Οι νέες συνέπειες – ποινές οι οποίες απορρέουν από το ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων είναι οι εξής:

  1. Οι συνέπειες που απορρέουν από τις ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις ή παραλείψεις των αναζητούντων εργασία διαμορφώνονται ως εξής:

α) Για τις περ. α’ και β’ του άρθρου 3 της παρούσας, ορίζεται ότι, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, εφαρμόζονται αναλογικά οι συνέπειες της περ. β’ του παρόντος άρθρου.

β) για την περ. γ’ του άρθρου 3 της παρούσας, προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για 2 έτη. Επιδόματα και χρηματικές παροχές προς ανέργους που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της. Οι συνέπειες αυτές επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση διαπιστώνεται, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

γ) Για την περ. δ‘ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής.

δ) Για την περ. ε’ του άρθρου 3 της παρούσας, ισχύουν τα εξής:

αα) Η παράλειψη δήλωσης παρουσίας ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας συνεπάγεται τη στέρηση των μηνιαίων επιδομάτων που εμπίπτουν στον μήνα παρουσίας.

ββ) Η παράλειψη δήλωσης σε μήνα υποχρεωτικής παρουσίας, συνεπάγεται ότι το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνών του επόμενου τριμήνου κατοχυρώνεται με τη δήλωση παρουσίας στον αμέσως επόμενο μήνα υποχρεωτικής παρουσίας.

γγ) Η παράλειψη δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενα διαστήματα υποχρεωτικής παρουσίας επιφέρει τη διακοπή της επιδότησης από την πρώτη ημέρα του μηνιαίου επιδόματος που αντιστοιχεί στο πρώτο εκ των δύο συνεχόμενων διαστημάτων.

ε) Για τις περ. στ’, θ’, ια’, ιγ’, ιε’ και ιστ’ του άρθρου 3 της παρούσας, προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με ημερομηνία την ημερομηνία που συντρέχει ο λόγος διαγραφής και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Εφόσον ο αναζητών εργασία λαμβάνει επιδόματα ή παροχές, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον μήνα που εμφανίζεται ο λόγος επιβολής της συνέπειας. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρόνου επιδότησης, προκύψουν λόγοι επιβολής συνέπειας, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη 2 μηνών (του τρέχοντος και του επόμενου), ενώ εάν υπάρξει και τρίτη φορά λόγος επιβολής συνέπειας, γίνεται διακοπή της επιδότησης και διαγραφή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με εκ νέου κατοχύρωση του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. μετά από 30 ημέρες.

στ) Για την περ. η’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής έως την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α.

Εφόσον ο αναζητών εργασία λαμβάνει επιδόματα ή παροχές, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στον μήνα που εμφανίζεται ο λόγος επιβολής της συνέπειας. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρόνου επιδότησης, προκύψουν λόγοι επιβολής συνέπειας, προβλέπεται στέρηση της αξίωσης για την είσπραξη 2 μηνών (του τρέχοντος και του επόμενου), ενώ εάν υπάρξει και τρίτη φορά λόγος επιβολής συνέπειας, γίνεται διακοπή της επιδότησης και διαγραφή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με εκ νέου κατοχύρωση του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση αιτήματος καταβολής επιδόματος ή παροχής, αυτό δύναται να μην εγκριθεί.

ζ) Για την περ. ι’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για 6 μήνες.

η) Για την περ. ιβ’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διακοπή της καταβολής των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4921/2022 και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για 6 μήνες.

θ) Για την περ. ιδ’ του άρθρου 3 της παρούσας προβλέπεται διακοπή της καταβολής των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4921/2022 και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για 2 έτη.

  1. α) Στις περιπτώσεις που η επιβαλλόμενη συνέπεια έγκειται σε διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ή σε διακοπή της επιδότησης ανεργίας, ως ημερομηνία έναρξης της συνέπειας θεωρείται η ημερομηνία της εμφάνισης του λόγου ή των λόγων επιβολής της συνέπειας, με εξαίρεση την υποπερ. γγ’ της περ. δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

β) Στις περιπτώσεις που η επιβαλλόμενη συνέπεια έγκειται σε στέρηση του δικαιώματος επανεγγραφής από το Ψηφιακό Μητρώο, ως ημερομηνία έναρξης της συνέπειας θεωρείται η ημερομηνία της διαπίστωσης του λόγου ή των λόγων επιβολής της συνέπειας.

  1. Σε περίπτωση υποτροπής του αναζητούντα εργασία σε νέα ή νέες πράξεις ή παραλείψεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, από την επανεγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., το χρονικό διάστημα στέρησης του δικαιώματος επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο, όπως αυτό περιγράφεται στις ως άνω περιπτώσεις, πλην της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, διπλασιάζεται.
  2. Δεν επιτρέπεται η σώρευση συνεπειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης πολλαπλών πράξεων ή παραλείψεων κατά την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται η πιο αυστηρή προς τον αναζητούντα εργασία ρύθμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  3. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται από τη Δ.ΥΠ.Α., εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

———————

Κωστής Χατζηδάκης: 3 δουλειές, 3 αρνήσεις και διαγραφή από τα Μητρώα είναι Αστυνομία Ανέργων;

Η ανάρτηση του υπουργού Εργασίας στο Facebook

«Ας μου απαντήσει κάποιος», γράφει αρχικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης: Θα θεωρούσατε «Αστυνομία Ανέργων» ένα σύστημα με βάση το οποίο διαγράφεται ένας άνεργος από τα Μητρώα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) όταν του προσφερθούν 3 κατάλληλες δουλειές για τον ίδιο και τις απορρίψει και τις 3; Πιστεύετε ότι το σύστημα αυτό είναι άδικο και τιμωρητικό, όπως μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφοροι «σχολιαστές» στο Twitter;

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη, «αυτό το σύστημα πράγματι υιοθετήσαμε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» και τώρα μετά την έκδοση των επιμέρους αποφάσεων θα τεθεί σε εφαρμογή. Στον άνεργο, ο οποίος δηλώνει ούτως ή άλλως στη ΔΥΠΑ τα στοιχεία του προφίλ του, θα προσφέρονται δουλειές αντίστοιχες με τις σπουδές του και τη διαδρομή του και κοντά στον τόπο κατοικίας του. Όχι όποια δουλειά βρεθεί στα αρχεία της ΔΥΠΑ! Όχι χωρίς κριτήρια σαν κι αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έτσι γίνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη! Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Είναι άραγε παράλογο; Είναι άδικο; Είναι αντικοινωνικό;

Μια παρόμοια διάταξη είχε θεσπιστεί στην πατρίδα μας από το 1955, αλλά έμεινε ανενεργή. Διότι καμία κυβέρνηση δεν την είχε εφαρμόσει από τον φόβο του περιβόητου πολιτικού κόστους. Κόστος όμως έχουν οι κυβερνήσεις όταν δεν εφαρμόζουν κανόνες κοινής λογικής. Και τότε είναι που βρίσκονται πράγματι απέναντι στην κοινωνία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν μπροστά με αυτή τη ρύθμιση, ξέροντας ότι τόσο η μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας όσο και οι ίδιοι άνεργοι που ενδιαφέρονται να βρουν δουλειά τη στηρίζουν. Όπως στηρίζουν και την άλλη ρύθμιση που θα θέσουμε αμέσως σε εφαρμογή: Τα υπόλοιπα ωφελήματα της ΔΥΠΑ (ειδική μοριοδότηση στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, Κοινωνικός Τουρισμός, εκπτωτική πολιτική για τις συγκοινωνίες, τα θέατρα κτλ) να καλύπτουν εγγεγραμμένους στα Μητρώα του πρώην ΟΑΕΔ που πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης. Όχι εγγεγραμμένους ανέργους όπως συνέβαινε μέχρι τώρα με εισοδήματα 40.000-50.000 ευρώ. (Με εισόδημα για παράδειγμα πάνω από 30.0000 ευρώ κατά δήλωσή τους ήταν 12.949 εγγεγραμμένοι εκ των οποίων 1.232 για πάνω από 10 χρόνια).

Η κυβέρνηση δίνει προφανώς προτεραιότητα στην απασχόληση. Με τη δική μας άλλωστε πολιτική η ανεργία έχει περιοριστεί από 17,5% -που την κληρονομήσαμε- στο 12,5%. Αυτό έγινε χάρη στα μέτρα που υιοθετήσαμε για τη μείωση της φορολογίας. Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων. Την απλούστευση της αδειοδότησης. Τον νέο νόμο για την Προστασία της Εργασίας που ισορροπεί επιτυχώς ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων, ιδιαίτερα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Άλλο όμως είναι η ουσιαστική στήριξη της απασχόλησης κι άλλο η επιβράβευση αθέμιτων πρακτικών που δεν τις θέλουν ούτε οι ίδιοι οι άνεργοι που αναζητούν πράγματι δουλειά ούτε η κοινωνία στο σύνολο της.

Προχωρούμε λοιπόν εφαρμόζοντας μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης. Χωρίς φόβο για τις αντιδράσεις όλων εκείνων που αναμασούν απλώς συνθήματα του παρελθόντος. Μια κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα!».

Πηγή: antinews.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged