Αλάτι: Μαγειρική αλλά και φαρμακευτική ουσία – Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε (μελέτη)

Διατροφή
Μοιραστείτε το:

Μελέτη του ΕΦΕΤ, εξετάζει την βιολογική και φαρμακευτική χρήση και χρησιμότητα του αλατιού, τα οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό, αλλά και τις επιπτώσεις από την υπερκατανάλωσή ή υποκατανάλωσή του…

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης, η κατανάλωση αλατιού αποτελεί µια βαθιά ριζωµένη συνήθεια των Ελλήνων, καθώς χρησιµοποιείται τόσο ως ενισχυτικό γεύσης όσο και ως µέσο συντήρησης και διατήρησης πολλών τροφίµων. Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όπως για παράδειγµα η αυξηµένη αρτηριακή πίεση. Οι δράσεις µείωσης αλατιού αποτελούν µια από τις πιο σηµαντικές δράσεις σχετικά µε τη διατροφή σε παγκόσµιο επίπεδο,  ενώ τα οικονοµικά οφέλη για τα κράτη από τη µείωση της πρόσληψης αλατιού, είναι σηµαντικά.

Αναλυτικά… τι αναφέρουν οι μελετητές…

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη

«∆ράση για τη µείωση της πρόσληψης αλατιού από το κοινό προς το συµφέρον της υγείας του» καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν ή, αν δεν διαθέτουν ήδη, να αναπτύξουν συντονισµένες και βιώσιµες εθνικές διατροφικές πολιτικές, καθώς και να εφαρµόσουν απτά και συντονισµένα µέτρα συλλογής εθνικών στοιχείων σχετικά µε την τρέχουσα κατανάλωση αλατιού, αύξησης της ευαισθητοποίησης του κοινού και επαναπροσδιορισµού της σύνθεσης των τροφίµων ώστε να µειωθεί η περιεκτικότητά τους σε αλάτι.

Σε εθνικό επίπεδο, σε συνέχεια και σύµφωνα µε το πλαίσιο των συµπερασµάτων της ΕΕ, η ∆/νση ∆ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών του ΕΦΕΤ ανέλαβε τη διεξαγωγή εθνικής έρευνας σχετικά µε τη γνώση, στάση και συµπεριφορά των Ελλήνων ως προς την κατανάλωση αλατιού. Η µελέτη διεξήχθη σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγµα ενηλίκων, µέσω τηλεφωνικής συνέντευξης.

Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων έγινε αντιληπτό ότι το ευρύ κοινό:

 • Γνωρίζει τη σχέση µεταξύ υψηλής κατανάλωσης αλατιού και αυξηµένης αρτηριακής πίεσης, ενώ η γνώση για τη συσχέτιση µεταξύ αυξηµένης πρόσληψης αλατιού και άλλων παθολογικών καταστάσεων είναι περιορισµένη.
 • Θεωρεί ότι καταναλώνει τη σωστή ή λίγη ποσότητα αλατιού ηµερησίως, αλλά δεν γνωρίζει ή έχει λανθασµένη εντύπωση για την ποσότητα αλατιού που συστήνουν οι ειδικοί.
 • Θεωρεί ότι η κυριότερη πηγή αλατιού στην καθηµερινή διατροφή του αποτελεί το αλάτι που προστίθεται κατά τη διάρκεια του µαγειρέµατος αγνοώντας τις κρυµµένες πηγές αλατιού στη διατροφή (ψωµί, τυριά κ.α.).
 • Έχει σε µεγάλο βαθµό τη συνήθεια να προσθέτει αλάτι κατά τη παρασκευή του φαγητού του, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι δεν προσθέτουν αλάτι στο πιάτο τους στο τραπέζι.
 • Ελέγχει την πρόσληψη αλατιού στην καθηµερινότητά του κατά φθίνουσα σειρά προτίµησης:
 1. στον περιορισµό κατανάλωσης τυποποιηµένων και επεξεργασµένων τροφίµων,
 2. στο ξαρµύρισµα τροφίµων που διατηρούνται σε άλµη,
 3. στην απουσία/µη προσθήκη αλατιού στο τραπέζι,
 4. στην ανάγνωση της ετικέτας,
 5. στην αποφυγή της κατανάλωσης φαγητού εκτός σπιτιού,
 6. στην αγορά τροφίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και
 7. στην χρήση µπαχαρικών αντί αλατιού.
 • Μόνο ο ένας στους τέσσερις διαβάζει πάντα τις ετικέτες των τροφίµων ως
 • προς την περιεκτικότητα σε νάτριο.
 • Ένας στους δύο θεωρεί ότι τα γεύµατα στα εστιατόρια, ταβέρνες κτλ περιέχουν πολύ ή πάρα πολύ αλάτι, αλλά λιγότεροι επιθυµούν διατροφική
 • ένδειξη στους καταλόγους εστιατορίων.

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας, η γνώση και η συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στο αλάτι πρέπει να γίνουν πιο συνειδητές και να διαφοροποιηθούν αντίστοιχα από αυτές που ισχύουν µέχρι σήµερα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Έλληνες καταναλωτές πρέπει:

 • να γνωρίζουν ότι οι ειδικοί συστήνουν 5-6γρ. αλατιού ηµερησίως, (1 κουταλάκι του γλυκού ισοδυναµεί µε 5γρ. αλατιού)
 • να διαβάζουν τη διατροφική επισήµανση (ετικέτες τροφίµων)
 • να γνωρίζουν ότι 1γρ. αλατιού ισοδυναµεί µε 0,4γρ. νατρίου (όταν σε ένα τρόφιµο αναγράφεται η ποσότητα νατρίου, αυτή πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 2,5 για να γίνει η αναγωγή σε ποσότητα αλατιού)
 • να µην προσθέτουν αλόγιστα αλάτι κατά το µαγείρεµα
 • να είναι πιο ενήµεροι ως προς τα τρόφιµα που περιέχουν «κρυµµένο» αλάτι.

Για να δείτε  όλη την μελέτη κάντε κλικ εδώ   

Νίκος Παρίκος – Έφη Γιοβάνου

Μοιραστείτε το:
Tagged