Βασίλης Λώλος: Επιμένει αντιδημοκρατικά στην μη νόμιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου με τηλεδιάσκεψη

ΑΣΔΑ Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Με  μη νόμιμη απόφασή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Περιστερίου κος Βασίλης Λώλος, το συγκαλεί σε παράνομη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 6.9.2022, παρέχοντας με αυτή την αυθαίρετη απόφασή του πολιτική προστασία στην διοίκηση Παχατουρίδη, που πιέζεται από  τις σε βαθμό «εξέγερσης» διαμαρτυρίες των δημοτών για τον αποκλεισμό τους από το Λαϊκό γήπεδο Χωράφας και ταυτόχρονα την παράνομη και εκ των υστέρων χωροθέτηση του Κέντρου Συγκέντρωσης Ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων στην θέση «σπαστήρας « Νέα Ζωής… που ήδη κατασκευάζει…

—————————

Επιμένει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, στην μη νόμιμη  συνεδρίαση του με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 6.9.2022 στις 5:00 μ.μ., παρότι το Υπουργείο Εσωτερικών με ΚΥΑ & Εγκύκλιό του, έχει καταργήσει αυτή τη  δυνατότητα και κάθε διάταξη που την όριζε που είχε παρθεί  λόγο των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, από το τέλος Ιουνίου…

Σύμφωνα με μέλη της αντιπολίτευσης του δήμου, που δεν θέλησαν να κατονομασθούν, η πρακτική αυτή του Προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου, είναι κατάφορα μη νόμιμη και  αντιδημοκρατική, προσφέρει δε προστασία  στην διοίκηση Παχατουρίδη, από την πίεση των πολιτών και δημοτών που την συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι «πολιτικά» στριμωγμένη  για την υπόθεση του στίβου του Γηπέδου Χωράφας, και του νέου Κέντρου συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην θέση του «σπαστήρα» Νέας Ζωής και τις αυθαίρετες εργασίες που γίνονται γ’αυτόν…

Εκ των υστέρων χωροθέτηση Πράσινων Σημείων…

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι επιχειρείται  η εκ των υστέρων χωροθέτηση του τελευταίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης…

Σε κάθε περίπτωση οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, εκτός από παράνομες είναι και αδιαφανείς και μη αξιόπιστες, αφού κανείς πέρα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να βεβαιώσει και πιστοποιήσει για τον αριθμό και την ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων, την αρχική απαρτία και τον αριθμό των ψήφων που λαμβάνει κάθε θέμα…, ενώ στερεί το δικαίωμα των δημοτών και γενικά των πολιτών να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις  του Οργάνου, αφού πέραν των άλλων τίποτα δεν τους  υποχρεώνει να διαθέτουν υπολογιστικά συστήματα και  σύνδεση στο διαδίκτυο….

———————

Δείτε στην συνέχεια την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου για την συνεδρίαση της Τρίτης 6.9.2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 – 69 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 6-9-2022 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2022. (Εκτελεστική Επιτροπή)
  2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
  3. Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. (Οικονομική Επιτροπή)
  4. Λήψη απόφασης για οριοθέτηση περιοχών στάθμευσης του κινητού πράσινου σημείου

ΕΔΣΝΑ, σε δημόσιους & κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Περιστερίου. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

  1. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ (από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως την οδό Εθνάρχου Μακαρίου) στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  2. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από την Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως έως την οδό Κουντουριώτου) στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  3. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της οδού ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (από την Λεωφόρο Κύπρου έως την οδό Εθνάρχου Μακαρίου) στην 4η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 51/31-3-2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 10 ΕΛΑΙΩΝΑΣ. (Αντ/χος κ. Λύκος Παν.)
  5. Λήψη απόφασης για την εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
  6. Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (ΜΠΕΠ) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS): 5002669. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged