Γ.Πατούλης: Μεγάλη εκτίμηση για τον Βασίλη Λώλο και τις αυτοδιοικητικές γνώσεις του – Τον έχρισε άμισθο σύμβουλό του!!!

Αρχείο Δημοτικά
Μοιραστείτε το:

Ο Βασίλης Λώλος είναι από τις 2.11.2021 Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Γιώργου Πατούλη σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως αναφέρει η με αριθμ.ΑΔΑ:ΨΗΩ27Λ7-Τ40 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κου Γιώργου Πατούλη:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη ως Άμισθου Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», του Λώλου Βασιλείου του Αθανασίου και την ανάθεση καθηκόντων για την επικουρία του έργου του Περιφερειάρχη σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και για ένα έτος.

Ο ανωτέρω Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος υπηρετεί εθελοντικά, δεν λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης, υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα και δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, αποκλειστικά σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και υποστηρίζει στο αντικείμενό του τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.»

Και όλα αυτά γιατί, όπως αναφέρει  στο Έχοντας υπόψη η απόφαση του κου Πατούλη:

«Υπάρχει ανάγκη επικουρίας του Περιφερειάρχη Αττικής σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης» και

«Ο Λώλος Βασίλειος του Αθανασίου κατέχει εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του Περιφερειάρχη Αττικής».

(για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ)  

———————-

Βέβαια δεν είναι ουσιαστικά άμισθος ο κος Λώλος, αφού ορίζεται ότι θα του καταβάλεται αποζημίωση για τα «Έξοδα των εκτός έδρας μετακινήσεών» του.. Κάτι είναι κι αυτό, αφού πιθανόν ο κος Λώλος θα συμμετέχει, σύμφωνα με τα καθορισμένα καθήκοντά του ως σύμβουλος του κου Πατούλη, σε αυτοδιοικητικές εκδηλώσεις  εκτός Περιστερίου ή μάλλον εκτός Αθηνών…

Όσο για το έργο που καλείται και ορίζεται με  την απόφαση να προσφέρει …. αυτό δεν θα έχει σχέση με την Περιφέρεια Αττικής, παρά μόνο με τον κο Πατούλη…

Σε κάθε περίπτωση, ο κος Πατούλης, πρόσθεσε άλλο ένα αυτοδιοικητικό διαμάντι στην Τράπεζα Εγκεφάλων  που συνεχίζει να σχηματίζει γύρω από το προσωπικό και θεσμικό αξίωμά του…

Όσο για τον κο Β.Λώλο, που συνεχίζει να είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, προσθέτει άλλο ένα  βασικό στοιχείο στο βιογραφικό του, πέρα από αυτό των «σπουδών πληροφορικής στην Αθήνα» και  του «μεταπτυχιακού άγνωστης ειδικότητας που ανέφερε στο πολιτικό  φυλλάδιο του το οποίο διανεμήθηκε  το 2014 πριν τις τότε αυτοδιοικητικές εκλογές…

Για τον ορισμό του σε θέση  άμισθου συμβούλου, ο κος Βασίλης Λώλος, ευχαρίστησε τον κο Πατούλη  μέσω ανάρτησης στην προσωπική του σελίδα στα Social Media.

Σε κάθε περίπτωση η μάχη του μέλλοντος και της κατάληψης θέσεων προβλέπετε πολιτικά «αιματηρή»…

Μοιραστείτε το:
Tagged