Δήμαρχοι Αττικής εναντίον Πατούλη για το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων – Ανερμάτιστο και υπερβολικά μεγάλου κόστους

Διαχείριση απορριμμάτων
Μοιραστείτε το:

Ηχηρό «χαστούκι» σε Πατούλη – ΕΔΣΝΑ από ΟΛΟΥΣ τους δημάρχους της Αττικής για τον ΠΕΣΔΑ

Σημαντικές πολιτικές και αυτοδιοικητικές διαστάσεις λαμβάνει η καθολική αντίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αττικής , στο προτεινόμενο σχέδιο επικαιροποίησης ΠΕΣΔΑ, από τον ΕΔΣΝΑ ( Ενιαίος Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) και από τον περιφερειάρχη Αττικής , Γιώργο Πατούλη.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στην πρόσφατη συνεδρίαση της , η οποία διεξήχθη σε υψηλούς τόνους μεταξύ μελών της και του κ. Πατούλη που συμμετείχε , απέρριψε το προτεινόμενο σχέδιο από τον τελευταίο.

Και με την ομόφωνη αυτή απόφαση της , απαιτεί προκειμένου να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της , το προτεινόμενο σχέδιο του ΠΕΣΔΑ να τροποποιηθεί, «έτσι ώστε να καταστεί πλήρες και εφαρμόσιμο χωρίς κενά και ασάφειες που επιτρέπουν δυσερμηνείες» και « να περιέχει απαραίτητα, όπως κάθε ολοκληρωμένο σχέδιο αντίστοιχης σημασίας και βαρύτητας με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα παρακάτω :

 • Την μεθοδολογία μείωσης κατά 55% των απορριμμάτων που σήμερα οδηγούνται για διαχείριση στον ΟΕΔΑ Φυλής, μέσα στα επόμενα 4-6 έτη.
 • Την ακριβή χωροθέτηση όλων των μονάδων και τις ποσότητες που αυτές θα διαχειρίζονται.
 • Το ακριβές κόστος του σχεδίου και τις πηγές χρηματοδότησης του.
 • Το τελικό κόστος που θα προκύψει για τους δήμους και τους πολίτες σε επίπεδο επενδύσεων αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας.
 • Το συγκεκριμένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για μελέτες χωροθετήσεων, μελέτες κατασκευών, εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων, δημοπρατήσεων, αδειοδοτήσεων, δημοπρατήσεων, κατασκευών και δοκιμαστικών λειτουργιών».

Αόριστο και αυθαίρετα συμπεράσματα

ο δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Όπως τονίζεται στην επίσης ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ, στην οποία πρόεδρος είναι ο δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου ΠΕΣΔΑ «είναι πλήρως αόριστο, γεμάτο ευχολόγια, με γενικές περιγραφές και σειρά αυθαίρετων συμπερασμάτων και ατεκμηρίωτες υποθέσεις εργασίας . Δεν καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα και έχει μια γενική προσέγγιση στις ανάλυση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων αλλά και των πηγών χρηματοδότησης». Όλα αυτά τονίζει , το καθιστούν «εκ προοιμίου μη εφαρμόσιμο»

Εξυπηρετεί πολιτικούς σχεδιασμούς

Σύμφωνα με την ΠΕΔΑ, «με την μη χωροθέτηση 3 από τις 6 μονάδες και με την τροποποίηση προς τα κάτω των ποσοτήτων που κάθε μια από αυτές θα διαχειρίζεται, εξυπηρετούνται απλά πρόσκαιροι πολιτικοί σχεδιασμοί με την τήρηση ισορροπιών και εκτονώνονται τοπικές πιέσεις Δήμων ή ομάδων Δήμων με υποσχετικές και δεσμεύσεις επί θεμάτων που κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε ακόμα και βραχυπρόθεσμα, καθόσον αυτές

Εξυπηρετεί πολιτικούς σχεδιασμούς

θα πρέπει να προκύψουν μέσα από μελέτες χωροθετήσεις και εξαντλητική διαβούλευση. Άλλως πως θα χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος από τον λίγο που πλέον διαθέτει η Αττική στην υπόθεση απορριμμάτων».

Πιο συγκεκριμένα η ΠΕΔΑ, στην απόφαση της , επισημαίνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο ΠΕΣΔΑ περιέχει:

«Ασάφειες ως προς τη χωροθέτηση των μονάδων αλλά ακόμα και ως προς τον ακριβή αριθμό των μονάδων. Από τις 6 μονάδες-πάρκα οι 3 δεν είναι χωροθετημένες.

 • Δεν διευκρινίζει την μέθοδο και τον τρόπο της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμματικών προϊόντων των ΜΕΑ.
 • Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του σχεδίου ΠΕΣΔΑ με τον ισχύοντα ΕΣΔΑ, που εκπονήθηκε και ψηφίστηκε πρόσφατα, των ποσοτήτων ΑΣΑ αλλά και διαφοροποίηση στην σύνθεση τους, παρά του ότι συντάχθηκε απο τον ίδιο μελετητή. Προκύπτει αύξηση της ποσότητας κατά 200.000 τν που πρέπει να εξηγηθεί.
 • Δεν περιγράφεται με επάρκεια ο τρόπος με τον οποίο τα 2,1 εκατομμύρια τόνοι που σήμερα καταλήγουν για διαχείριση/ταφή στον ΟΕΔΑ Φυλής θα μειωθούν σε 1 εκατομμύριο μέσα σε 3 μόλις χρόνια.
 • Δεν αναλύει το τελικό κόστος που θα αναλάβουν οι Δήμοι ανά τόνο (άρα πως θα εξελιχθούν τα δημοτικά τέλη στην Αττική τα επόμενα χρόνια) και δεν αναλύει ή συγκεκριμενοποιεί το πως θα διαμορφωθούν τα τελικά κόστη διαχείρισης απορριμμάτων για τα επόμενα έτη Π.χ αν θα υπάρχουν εγγυημένες ποσότητες στα ΣΔΙΤ που θα προκύψουν.
 • Το ενδεικτικό κόστος του σχεδίου, ύψους 1,3 δις ευρώ, είναι αυθαίρετο και δεν αναλύει τις βασικές παραμέτρους χρηματοδότησης ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με δεδομένο ότι σήμερα δεν υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια να καλύψουν τέτοιου είδους επενδύσεις.
 • Υπάρχει σειρά κενών αντιφάσεων και λογικών αλμάτων ως προς τα χρονοδιαγράμματα των μελετών και των ωριμάνσεων τους, την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων και την δημοπράτηση και την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, βάσει του σχεδίου ΠΕΣΔΑ».

Τι προβλέπεται συγκεκριμένα

Ειδικότερα , η Επιτροπή της ΠΕΔΑ , υπογραμμίζει ότι στον ΠΕΣΔΑ αναφέρονται τα εξής :

 1. ΜΕΑ Βορειοανατολικού Τομέα (Βορειοανατολικό Πάρκο), η οποία είναι σε διαδικασία δημοπράτησης. Σήμερα εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΥ Γραμματικού. Διατηρείτε η δυναμικότητα σε 80.000 τν (οι 60.000 τν σύμμικτα και οι 20.000 τν βιοαποδομήσιμα).
 2. ΜΕΑ Πειραιά (Πάρκο Πειραιά), η οποία χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή του Σχιστού, η οποία έχει ενταχθεί στο Νόμο ΣΔΙΤ και μειώνεται η δυναμικότητά της από 250.000 τν (εκ των οποίων οι 180.000 τν σύμμικτα και οι 70.000 τν βιοαποδομήσιμα), σε 170.000 τν (εκ των οποίων οι 120.000 τν σύμμικτα και οι 50.000 τν βιοαποδομήσιμα). Σήμερα εξυπηρετείται από τον νέο ΧΥΤΥ στην ευρύτερη περιοχή της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής.
 3. ΕΜΑΚ- ΟΕΔΑ Φυλής (Δυτικό Πάρκο), Θα λειτουργήσει μεταβατικά ως ʺΠράσινο Εργοστάσιο” και η λειτουργία του ως έχει θα παύσει το 2025 (!!!!). Θα εκπονηθεί μελέτη για την εύρεση της βέλτιστης λύσης σχετικά με την αξιοποίηση των υποδομών του και τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις και τους στόχους των ευρωπαϊκών οδηγιών 850, 851, 852/2018. Μειώνεται η δυναμικότητά της από 450.000 τν (εκ των οποίων οι 350.000 τν σύμμικτα και οι 100.000 τν βιοαποδομήσιμα), σε300.000 τν (εκ των οποίων οι 200.000 τν σύμμικτα και οι

100.000 τν βιοαποδομήσιμα). Σήμερα εξυπηρετείται από νέο ΧΥΤΥ που κατασκευάζεται στην ευρύτερη περιοχή ΟΕΔΑ Δ. Αττικής.

 1. ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα (Κεντρικό Πάρκο) με τη δυναμικότητα που υπολείπεται από το ισοζύγιο της Περιφέρειας και η οποία χωροθετείται από μελέτη χωροθέτησης που έχει αναθέσει ο ΕΔΣΝΑ και είναι σε εξέλιξη. Προσαρμόζεται σχετικά η δυναμικότητα της ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα, η οποία έχει ενταχθεί σε Νόμο ΣΔΙΤ. Μειώνεται η δυναμικότητά της από 450.000 τν (εκ των οποίων οι 300.000 τν σύμμικτα και οι 150.000 τν βιοαποδομήσιμα), σε 360.000 τν (εκ των οποίων οι 260.000 τν σύμμικτα και οι 100.000 τν βιοαποδομήσιμα). Σήμερα εξυπηρετείται από νέο ΧΥΤΥ που κατασκευάζεται πλησίον της νέας ΜΕΑ.
 2. ΜΕΑ Βορείου Τομέα (Βόρειο Πάρκο), της οποίας η διαδικασία εξέτασης χωροθέτησης είναι σε εξέλιξη και η δυναμικότητά της προβλέπεται 170.000 τν εκ των οποίων οι 130.000 τν σύμμικτα και οι 40.000 τν βιοαποδομήσιμα.
 3. ΜΕΑ Νοτιοανατολικού Τομέα (Νοτιανατολικό Πάρκο), της οποίας η διαδικασία εξέτασης χωροθέτησης είναι σε εξέλιξη και η δυναμικότητά της προβλέπεται 110.00 τν εκ των οποίων οι 80.000 τν σύμμικτα και οι 30.000 τν βιοαποδομήσιμα.

«Επιτυγχάνεται»… μετά το 2025

Ακόμη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ , στην εισήγηση της , που σημειωτέον και αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα , σημειώνει ότι σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο ΠΕΣΔΑ οι εν λόγω υποδομές απαιτείται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία έως το 2025. Μέχρι τότε το ΕΜΑΚ θα λειτουργήσει μεταβατικά ως ʺΠράσινο Εργοστάσιο”. Με την υλοποίηση των υποδομών θα παύσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και θα αποκατασταθεί ο χώρος.

Αναιρώντας την ως άνω απαίτηση πλήρους λειτουργίας ως το 2025 , στη συνέχεια, ως προς την επίτευξη των στόχων επισημαίνεται :

Άρα φαίνεται ότι ο στόχος εκτροπής ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή επιτυγχάνεται για τα έτη 2025-2030. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι ο στόχος δεν επιτυγχάνεται πριν το 2025, λόγω μη ολοκλήρωσης του δικτύου υποδομών ΜΕΑ και ΜΕΒΑ.

«Δεν έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητας της κατάστασης»

Κατά την Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ, « το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του προτεινόμενου για αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, αναδεικνύουν την αδυναμία κατανόησης από τους υπευθύνους του ΕΔΣΝΑ της σοβαρότητας της κατάστασης, η οποία με την σημερινή της προσέγγιση θα οδηγήσει στην πλήρης απαξίωση τόσο του ΕΔΣΝΑ, όσο και των ΟΤΑ – μελών αλλά κυρίως θα οδηγήσει και σε περαιτέρω χάσιμο χρόνου και πιθανών ευκαιριών στο θέμα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική».

Ο «ρόλος» του Πατούλη

Η ΠΕΔΑ , επισημαίνει ακόμη ότι « η Περιφέρεια Αττικής δεν χρηματοδοτεί τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, όπως επίσης και καμία άλλη δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού για τους ΟΤΑ, (με εξαίρεση τη μικρή δαπάνη επικαιροποίησης ή δημιουργίας των ΤοΣΔΑ) και δεν δικαιολογείται η προσπάθεια παραγκωνισμού των Δήμων –μελών αλλά και του κυρίαρχου οργάνου διοίκησης του ΕΔΣΝΑ δηλαδή του Διοικητικού του Συμβουλίου, με τον Περιφερειάρχη να πρωτοστατεί στον υπερθετικό βαθμό δίκην γενικού και απόλυτου ρυθμιστή της κατεύθυνσης, του περιεχομένου αλλά και των διαδικασιών κατάρτισης και κύρωσης του».

 «Διαβούλευση», παρεμβάσεις και …απών ο ΕΔΣΝΑ

Τέλος , η ΠΕΔΑ είναι καταπέλτης για τις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα σ΄ότι αφορά τη «διαβούλευση» του ΠΕΣΔΑ , το ρόλο που διαδραμάτισαν προσωπικά ο κ. Πατούλης αλλά και η …απουσία του καθ΄ ύλην αρμόδιου φορέα του ΕΣΔΝΑ και της ηγεσίας του .

Παραθέτοντας αναλυτικά ,στο « χρονικό» των παραπάνω διαδικασιών , αναφέρει- ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ- συγκεκριμένα η Επιτροπή της ΠΕΔΑ :

«Α. Στις 13.4.2021, η Περιφέρεια Αττικής και οι μελετητές του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ παρουσίασαν στους Δημάρχους, μέσω τηλεδιάσκεψης, τους άξονες του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη πλαισίωσαν με παρουσίαση των βασικών αξόνων του νέου ΠΕΣΔΑ οι Τεχνικοί Συμβούλοι σε θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ Δ. Μπούρκας, ο Β. Μιχαλόπουλος και Α. Μαυρόπουλος. Η παρουσίαση αυτή δεν κοινοποιήθηκε ποτέ και σε κανέναν αν και ζητήθηκε από πολλούς. Το ότι την παρουσίαση έκανε η Περιφέρεια και όχι ο ΕΔΣΝΑ, προσπεράστηκε.

Β. Στις 1.7.2021 ανακοινώθηκε διαβούλευση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας και με το μήνυμα ότι «η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων του Λεκανοπεδίου Αττικής, μας αφορά όλους», ο περιφερειάρχης Αττικής, κάλεσε με επιστολή που απέστειλε στο αιρετό πολιτικό προσωπικό της Αττικής, από όλες τις βαθμίδες Διοίκησης του Κράτους (πολιτικά κόμματα, βουλευτές, Δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι), να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο και να καταθέσει τις προτάσεις του ως το τέλος Ιουλίου, ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου του νέου Περιφερειακού Σχεδίου για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής.

Με βάση την επιστολή αυτή, το πολιτικό προσωπικό της Αττικής καλείται ως το τέλος Ιουλίου να «πάρει θέση» και να μελετήσει τα δεδομένα που τίθενται υπόψη από τον ΕΔΣΝΑ, ώστε να καταθέσει στη συνέχεια εντός του συγκεκριμένου αυτού διαστήματος παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ.

Οι απόψεις του πολιτικού προσωπικού, θα έπρεπε να αποστέλλονταν στο προσωπικό e-mail του Περιφερειάρχη. Στην επιστολή προς τους Δημάρχους δεν είχε περιληφθεί το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου ΠΕΣΔΑ. Αυτό αποτελεί μια μικρή λεπτομέρεια, όπως και το ότι η διαβούλευση ήταν και είναι αρμοδιότητα του ΕΔΣΝΑ και όχι της Περιφέρειας ή του Περιφερειάρχη. Πολλοί λίγοι Δήμαρχοι, απάντησαν στην πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία.

Γ. Μετά από τρείς αναιτιολόγητες αναβολές της συζήτησης στην Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ (21/9, 5/10 και 22/10) και μια αναβολή στο Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ, ο κ. Πατούλης αποφάσισε αναρμοδίως και πάλι να καλέσει στις 25/11/21 τους δημάρχους της Αττικής για την παρουσίαση του νέου ΠΕΣΔΑ. Ο καθ΄ ύλην αρμόδιος πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ κ. Κόκκαλης ουδέποτε ενημέρωσε για τους λόγους που εισάγεται και αποσύρεται συνεχώς το θέμα της 3ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ από τα συλλογικά όργανα του ΕΔΣΝΑ. Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της 25/11/21 εμφανίστηκε σοβαρή αδυναμία απαντήσεων σε κομβικής σημασίας ερωτήσεις και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από του συμμετέχοντες. Παρά την δημόσια ρητή διαβεβαίωση-δήλωση του Περιφερειάρχη ότι η διαβούλευση μόλις ξεκίνησε και θα διαρκέσει για όσο χρόνο χρειαστεί έως ότου εξαντληθούν όλα τα σε εκκρεμότητα θέματα, ευθύς αμέσως μετά το πέρας της άτυπης διαδικτυακής ενημέρωσης ζήτησε από τον Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ κ. Κόκκαλη να συγκαλέσει την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να επιχειρήσει να δεσμεύσει τον ΕΔΣΝΑ δια της εσπευσμένης απόφασης της ΕΕ, παρακάμπτοντας το κυρίαρχο όργανο του, δηλαδή το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ αλλά και την δέσμευσή του για εκτενή και εξαντλητική διαβούλευση, αποστέλλοντας άρον άρον την απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την απαιτούμενη εκ του νόμου γνωμοδότηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τερματίζοντας την όποια διαδικασία διαβούλευσης».

Πηγή: news-ta.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged