Δήμος Περιστερίου: Η διοίκηση Περιστερίου προσλαμβάνει ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ με αμοιβή 19.799,11 ευρώ

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Φαίνεται ότι τόσα χρόνια, -20 περίπου-, που ο Ανδρέας Παχατουρίδης διοικεί τον Δήμο Περιστερίου, δεν είχε παρατηρήσει ότι του λείπει, ένας ικανός ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ για να καλύπτει τις ανάγκες υγείας που υπάρχουν στο προσωπικό, όπως ξαφνικές ταχυκαρδίες, ζαλάδες, ορμονολογικά γυναικών, ανδρολογικά ανδρών, κλπ και γι’αυτό με απόφαση του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Αλέξη Σταυρούλια εγκρίθηκε δαπάνη 19.799,11 ευρώ για την πρόσληψη του…

———————

Ο δήμος Περιστερίου,  και ειδικότερα το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, διέγνωσαν ή μάλλον διατύπωσαν αίτημα ότι απαιτείται η πρόσληψη ενός ελεύθερου επαγγελματία ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  για την κάλυψη αναγκών του προσωπικού του Δήμου,  ανάγκες που ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν είχε διατυπωθεί και πιστοποιηθεί ότι υπήρχαν ή υπάρχουν, και φυσικά  δεν έχει γίνει γνωστό  ποιοι είναι αυτές που  απαιτούν την άμεση πρόσληψη ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ελεύθερου επαγγελματία.

Ειδικότερα σε  έγγραφο  του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Περιστερίου κος Αλέξης Σταυρούλιας προκειμένου  να αιτιολογήσει την «έγκριση  πίστωσης συνολικού ποσού 19.799,11€ που θα διατεθεί για την πρόσληψη ιδιώτη ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, «επικαλείται» την ανάγκη δέσμευσης της παρακάτω πίστωσης, για την αντιμετώπιση της δαπάνης «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», με βάση το με αριθ. οικ. 36134/29-7-2022 αίτημα του τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Αν και είναι «περίεργο» και προς έρευνα, το πώς και το γιατί, δηλαδή με βάση ποια  αναγκαία και επείγοντα στοιχεία και δεδομένα   αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ έξω από την συνήθη διαδικασία και ειδικότερα ποιες είναι αυτές οι οξείες και κατά τα φαινόμενα  ξαφνικές ανάγκες  του προσωπικού του δήμου  που πρέπει να καλυφθούν, είναι μία διαδικασία που στον Δήμο Περιστερίου, επαναλαμβάνεται για κάθε δράση  που η  διοίκηση Παχατουρίδη είτε προσλαμβάνει άτομα της απολύτου επιλογής της, είτε  αναθέτει με πολύ μεγάλη συνήθως αμοιβή  διάφορες μελέτες αμφιβόλου χρησιμότητας για  την κάλυψη των αναγκών…

Τα «περίεργα», όμως, υπάρχουν και προκαλούν  την απλή σκέψη ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο τοπικό βασίλειο του κου Παχατουρίδη», αφού  δύο ή τρεις συμπτώσεις παύουν να είναι συμπτώσεις αλλά  μεθόδευση…  ή πολύ μεγάλη αβλεψία και μηδαμινό επαγγελματικό έλεγχο  του τι υπογράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, πόσο μάλλον που αυτή καταλήγει σε αναίτια υψηλή δαπάνη…

Για την αναφερόμενη πρόσληψη ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ υπάρχουν τρία δημοτικά έγγραφα που και τα τρία φέρουν την υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών κου  Αλέξη Σταυρούλια και στα οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων και η «αιτιολογία» έκδοσής τους…

α) Έγγραφο με ΑΔΑ: 6ΣΙΨΩΞ2-8ΨΔ «Το με αριθ. οικ. 36134/29-7-2022 αίτημα του τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.». (Για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ)

β) Έγγραφο με ΑΔΑ: 6ΜΕΤΩΞ2-ΙΞ9 «Το υπ’ αριθ. 36199-29/07/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας της δαπάνης ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» (Για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ)

γ) Έγγραφο με ΑΔΑ: Ψ3ΦΥΩΞ2-ΟΞΣ «Το υπ’ αριθ. 36199-28/07/2022 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας της δαπάνης ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» (Για να δείτε το έγγραφο κάντε κλικ εδώ)

Μέχρι εδώ είναι η αρμοδιότητα, αλλά και η ευθύνη του γράφοντα, στην αναζήτηση και παρουσίαση της αλήθειας… Τα υπόλοιπα του αναγνώστη…

Για την μεταφορά…

Νίκος Παρίκος…

Μοιραστείτε το:
Tagged