Δήμος Περιστερίου: Κατάθεση Δελτίων Απογραφής, έτος γέννησης 2005, στρατευσίμων κλάσης 2026

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης γνωστοποιεί ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάση 2026) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή είναι αδήλωτοι, καλούνται να καταθέσουν Δελτία Απογραφής:

α) Ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία  «Στράτευση, Απογραφή, Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων»,

β) στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής επί της οδού Πέτρου Ράλλη 2, TAYΡΟΣ  ή σε οποιαδήποτε στρατολογική Υπηρεσία, 

γ)  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 02-01-2023 μέχρι 31-03-2023,

δ) σε οποιαδήποτε Ελληνική προξενική αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr κάνοντας είσοδο με κωδικούς taxisnet και στρατιωτικό αριθμό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα: 2131501774-780  FAX 2103425240 ή e-mail: [email protected] 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο, Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α, Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όσοι δεν καταθέσουν Δελτίο Απογραφής θα τους επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου (Κεντρικό Δημαρχείο, πλατεία Δημοκρατίας – Τ.Κ. 12134) ή να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο: 210-5701054 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μοιραστείτε το:
Tagged