Δήμος Περιστερίου: Προσλαμβάνει 89 άτομα σε μόνιμες θέσεις εργασίας για το 2023 – Κλάδοι και αριθμοί θέσεων

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Την πρόσληψη 89 ατόμων σε θέσεις μόνιμου προσωπικού αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) του Δήμου Περιστερίου κατά την συνεδρίασή της την Πέμπτη 7 Ιουλίου (πράξη 289/7.7.2022).

Σύμφωνα με την απόφαση της ΟΕ του Δήμου, θα προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας ανά Διεύθυνση του Δήμου 89  μόνιμοι υπάλληλοι στους εξής κλάδους (ειδικότητες) και αριθμούς…

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & Ν.ΓΕΝΙΑΣ

 • 1 ΠΕ Ιατρών
 • 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • 1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
 • 1 ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
 • 2 ΔΕ Διοικητικού
 • 1 ΔΕ Νοσηλευτών
 • 2 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ

 • 2 ΔΕ Διοικητικού
 • 1 ΔΕ Χειριστών Η/Υ
 • 1 ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 • 8 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
 • 6 ΔΕ Δενδροκηπουρών
 • 2 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
 • 1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας & Πρασίνου
 • 2 ΔΕ Τεχνιτών
 • 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 • 6 ΥΕ Εργατών Φυλάκων- Παιδικών Χαρών
 • 1 ΥΕ Εργατών Κήπων
 • 6 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • 1 ΥΕ Κλητήρων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 • 1 ΔΕ Σχεδιαστών
 • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • 1 ΔΕ Τεχνιτών

Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος

Στην Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν υπάρχει καμία αναφορά, για τον χρόνο που θα δοθεί στην δημοσιότητα  η διακήρυξη για τις προσλήψεις των 89 νέων μονίμων υπαλλήλων του Δήμου, παρά μόνο υπάρχει η ρητή αναφορά ότι  οι προσλήψεις αυτές  γίνονται για τον προγραμματισμό  πρόσληψης νέων δημοτικών υπαλλήλων για το 2023.

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged