Δήμος Περιστερίου: Τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές προσβασιμότητας των ΑμεΑ στη ζωή της Πόλης

ΑμεΑ Δημοτικά
Μοιραστείτε το:

Εάν κάποιος περπατήσει στο λαμπερό και απόλυτα διαμορφωμένο κέντρο της Πόλης, για την οποία ο δήμαρχος της κος Ανδρέας Παχατουρίδης, επαίρεται ότι είναι η ποιο όμορφη και τακτοποιημένη πόλη της χώρας, θα δει ιδίοις όμασι ότι  υπάρχουν ράμπες πρόσβασης  ΑμεΑ σε κάθε διασταύρωση. Επίσης, μόλις πρόσφατα σε διάφορα σημεία της πόλης, με ποιο εμφανή αυτά του Λόφου Αξιωματικών, ο Δήμος κατασκεύασε εκ των υστέρων τέτοιες ράμπες σε συγκεκριμένα σημεία των πεζοδρομίων.

Από την άλλη, μία ποιο προσεκτική ματιά, θα δώσει στον παρατηρητή την εικόνα ότι υπάρχουν δομικές ή άλλου είδους κατασκευές και εξοπλισμός, τόσο του δήμου, όσο και των ιδιωτών επιχειρηματιών, -κυρίως της εστίασης-, που εμποδίζουν  την κυκλοφορία, -βάδισμα και όχι μόνο-, ακόμη και ατόμων χωρίς αναπηρία, πόσο μάλλον ΑμεΑ, πάνω στην επιφάνεια των πεζοδρομίων, αναγκάζοντας τους να «κατέβουν» στο οδόστρωμα με κίνδυνο να παρασυρθούν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα και μηχανοκίνητα…  

Σε όλη αυτή την κατάσταση και την εμφανή έλλειψη πρόνοιας και φροντίδας  για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας  των ΑμεΑ, η διοίκηση Παχατουρίδη απάντησε με  τον παράνομο διορισμό του δημοτικού συμβούλου της κου Δούναβη…

Όσο για τα υπόλοιπα σημεία της πόλης πέρα από το λαμπερό της κέντρο, οι συνθήκες προσβασιμότητας των ΑμεΑ είναι τραγικές, με ουσιαστικά ανύπαρκτα πεζοδρόμια, εμπόδια σ’αυτά, αδυναμία  κυκλοφορίας  αναπηρικών αμαξιδίων, κλπ…

Τι ορίζει η νομοθεσία

Ας δούμε, όμως τι προβλέπετε από την ισχύουσα νομοθεσία  για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους…, όπως επίσης και  ποιες είναι οι υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Τομέα Αυτό…

Σύμφωνα με δημόσια έγγραφα, όπως Εγκύκλιοι του ΠΕΧΩΔΕ, νομοθεσία, κλπ, ο αστικός σχεδιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλίσει τη συγκέντρωση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα προσέγγισής τους γενικά από όλους τους πολίτες και κυρίως από τα ΑμεΑ και τα εμποδιζόμενα άτομα. (για να δείτε την ισχύουσα Εγκύκλιο  για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  AMEA 20-01-2009

Σε συνδυασμό δε με την ανάπτυξη, αφενός, προσβάσιμων συνεχών δικτύων πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και, αφετέρου, προσβάσιμων βιώσιμων αστικών μεταφορών, είναι δυνατό ο αστικός σχεδιασμός να συμβάλει στη δημιουργία ενός προσβάσιμου και άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλιστεί και η προσβασιμότητα των χώρων αστικού πρασίνου, των παραλιών και γενικά των φυσικών τοπίων στα ΑμεΑ.

Επίσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των βασικών πολιτιστικών υποδομών της χώρας (αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, εκθεσιακοί και συναυλιακοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.), πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ και σε αυτά.

Τέλος, η εξασφάλιση της κυκλοφοριακής προσβασιμότητας συναρτάται απόλυτα με την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας η οποία δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης στα ΑμεΑ.

Τα κρισιμότερα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των κοινόχρηστων αυτών χώρων είναι:

 • Οι σκάφες (πεζοδρόμια, νησίδες): πρόκειται για τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) που συνδέουν την επιφάνεια του πεζοδρομίου, της νησίδας ή της πλατείας με το οδόστρωμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυστηρή τήρηση των τεχνικών οδηγιών σχεδιασμού.
 • Οι οδηγοί τυφλών: κατασκευάζονται για την καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης από πλάκες συγκεκριμένης ειδικής υφής και σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις υπόλοιπες. Τα σημεία κλειδιά στην κατασκευή του οδηγού τυφλών είναι:
 1. Η αυστηρή τυποποίηση της υφής των πλακών.
 2. Η διατήρηση του οδηγού τυφλών ελεύθερου εμποδίων σε όλο το μήκος του.
 3. Η αποφυγή περιττών διαδρομών και διακλαδώσεων του οδηγού, για την αποφυγή αποπροσανατολισμού και σύγχυσης του ατόμου που τον χρησιμοποιεί.
 • Ο αστικός εξοπλισμός: με τον όρο αυτό εννοούνται όλες οι κατασκευές κοινής χρήσης που τοποθετούνται σε πεζοδρόμια, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους της πόλης (περίπτερα, παγκάκια, κάδοι και καλάθια απορριμμάτων, “φανάρια” τροχαίας, ιστοί πινακίδων, στέγαστρα στάσεων κλπ.). Πρέπει να τοποθετούνται απαραίτητα εκτός ζώνης όδευσης των πεζών και εκτός οδηγού τυφλών και να προβάλλονται πάντα στο έδαφος ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης πρέπει να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν σε ένα σημείο ώστε να είναι δυνατή η απελευθέρωση του ωφέλιμου χώρου των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλατειών για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πολιτών που τα χρησιμοποιούν. Είναι προφανές ότι σε όλες τις προηγούμενες κατασκευές πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι προβλεπόμενες τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού [παράγραφος 3 (θ) της παρούσης].
 • Η παράνομη στάθμευση: Αποτελεί το πλέον σύνηθες και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αστική προσβασιμότητα.

Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος (διευκόλυνσης της ζωής των ΑμεΑ), είναι απαραίτητη η εκτέλεση ορισμένων εργασιών όπως:

 • Αφαίρεση των κλαδιών των δένδρων και θάμνων που εμποδίζουν την ζώνη όδευσης και θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς και ιδιαίτερα τους έχοντες προβλήματα όρασης. Με το κλάδεμα πρέπει να κατευθύνεται η ανάπτυξη των δένδρων προς τα πάνω, τόσο ώστε, με το βάρος της φύλλωσης να εξασφαλίζεται το ελάχιστο ύψος ανεμπόδιστης όδευσης που είναι 2,20 μέτρα, και ο κορμός να στηρίζεται κατάλληλα και με επάρκεια ούτως ώστε να μην προβάλλεται στο χώρο της ανεμπόδιστης όδευσης. Τα παρτέρια, οι ζαρντινιέρες και τα κράσπεδα στις ρίζες των φυτών να μην καταλαμβάνουν ή να εμποδίζουν τη ζώνη όδευσης. Επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει πάντοτε πρόβλεψη για ύπαρξη συστημάτων περιορισμού της ανάπτυξης των ριζών στις καινούργιες φυτεύσεις.
 • Αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων ή των αντικειμένων αστικού εξοπλισμού που εμποδίζουν την ελεύθερη ζώνη όδευσης, με την δέουσα προσοχή ώστε να μη μένουν προεξοχές στο δάπεδο.
 • Συντήρηση των πλακών πεζοδρομίου έτσι ώστε να είναι στέρεα τοποθετημένες με ισόπεδη επιφάνεια.
 • Τήρηση της ανεμπόδιστης ζώνης όδευσης πεζών ακόμα και σε ήδη αδειοδοτημένες επιφάνειες χρήσης πεζοδρομίου ή πεζόδρομου για τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα κλπ.
 • Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. μέσω αυστηρού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δημοτική Αστυνομία, Τροχαία) για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, στις ράμπες ΑμεΑ και
 • στους χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.
 • Αδειοδότηση της εποχιακής πλανόδιας ή στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας εκτός Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών.

Δημ-άρχης

Μοιραστείτε το:
Tagged