Δημ.Συμβούλιο Περιστερίου: Την Τρίτη 26.7.2022 με 16 θέματα η νέα συνεδρίαση του (παρανόμως) με τηλεδιάσκεψη…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Έμαθαν όλοι, διοίκηση και αντιπολίτευση χωρίς  φυσική παρουσία δημοτών, δημοσιογράφων, κλπ, και ακολουθώντας το ρητό «έφαγε η γριά τα σύκα και τρώει τώρα και τα συκόφυλλα» με αποτέλεσμα να επιμένει ή μάλλον να επαναφέρνει  τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, στις πρακτικές «Τηλεδιάσκεψης», παρότι η σχετική υπουργική απόφαση  τις κατάργησε, ορίζοντας ότι μετά την απόσυρση των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού, οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΟΤΑ  πραγματοποιούνται  με την φυσική παρουσία, όλων όσων συμμετέχουν θεσμικά σ’αυτά. Φυσικά, μπορεί αν υπήρξαν και πρόσθετες διατάξεις ειδικά για τον δήμο Περιστερίου, αφού πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση  με ένα ποσοστό συμβούλων, του δημάρχου περιλαμβανόμενου, να ανήκουν στην ευάλωτη ομάδα των 60 και άνω χρονών.  

Από τα θέματα που έχουν προγραμματισθεί να συζητηθούν «κρίσιμα» ή μάλλον ιδιαίτερα  και με έντονο το ενδιαφέρον των δημοτών  θεωρείται το  6ο  «Λήψη απόφασης για α) τον προσδιορισμό κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης των κενών οικημάτων, περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η διαχείριση έχει περιέλθει στους Δήμους, για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) την επαναχορήγηση των έξι οικημάτων για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, γ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής ενστάσεων. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)», ειδικά μετά την συνεχιζόμενη άρνηση  πολύ γνωστής υπαλλήλου του Δήμου Περιστερίου, να αποχωρήσει από  διαμέρισμα των «εργατικών πολυκατοικιών»  την Θέση Άγιος Αντώνιος το οποίο της είχε παραχωρηθεί από το 2000 περίπου, παρά  τις τρεις αποφάσεις   της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  με την ίδια να  διαδίδει, όπως αναφέρουν περίοικοί της ότι θα υπάρξει νέα απόφαση του Δ.Σ. που θα τις επιτρέπει την συνέχεια της παραμονής της, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές ενστάσεις για την διαχείριση  των οικονομικών της κοινότητας  των ενοίκων (κοινόχρηστα)  και την μη απόδοση «απολογιστικών στοιχείων», στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα…

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, του κ. Βασίλη Λώλου  είναι σαφής και έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 26 – 7 – 2022 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2022. (Εκτελεστική Επιτροπή)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Β’ Τριμήνου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης «κενωθείσας» θέσης περιπτέρου επί της οδού ΑΝΘΕΩΝ 58. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 5. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Περιστερίου με φιλοζωικό σωματείο με την επωνυμία «Φιλοζωικό Σωματείο Περιστερίου – Καν’ το Εφικτό για τα Αδέσποτα». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 6. Λήψη απόφασης για α) τον προσδιορισμό κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης των κενών οικημάτων, περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η διαχείριση έχει περιέλθει στους Δήμους, για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) την επαναχορήγηση των έξι οικημάτων για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, γ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής ενστάσεων. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 7. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός απορριμματοφόρου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 8. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου, στα πλαίσια της δράσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 9. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 413, επί της οδού Υπερείδου 28. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 10. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 413, επί της οδού Λυκούργου 23. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 11. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ. 875, για τη διάνοιξη της οδού Μονοφατσίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 12. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ. 1577, για τη διάνοιξη της οδού Πελοπίδα. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 13. Διαχωρισμός αποζημίωσης ιδιοκτησιών κατά ΚΑΕΚ για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων επί των οδών Σπετσών & Υπερείδου στο Ο.Τ. 413. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 14. Καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων επί των οδών Υπερείδου & Μ. Αλεξάνδρου στο Ο.Τ. 413. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 15. Λήψη απόφασης για διακοπή λειτουργίας (ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ) ανελκυστήρα επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5-7 στο Δήμο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 16. Λήψη απόφασης για διακοπή λειτουργίας (ΔΕΞΙΟΥ) ανελκυστήρα επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5-7 στο Δήμο Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged