Η πόλη του Παχατουρίδη, η Π.Α.Ε. και ο Αντιδήμαρχος του “Γιάννης Κερνάει και Γιάννης Πίνει”

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Ο Αντιδήμαρχος του “Γιάννης Κερνάει και Γιάννης Πίνει”

Στο Δήμο Περιστερίου, όπου και να ψάξεις σε ότι αφορά τις “ημέρες” και τα έργα της διοίκησης Ανδρέα Παχατουρίδη, συνεχώς θα βρίσκεις περιπτώσεις και γιατί όχι σκάνδαλα κακής και “δυσμενούς για τα συμφέροντα του δήμου” διαχείρισης αν όχι των οικονομικών του και της δημοτικής περιουσίας.

Σήμερα θα αναφερθούμε επιγραμματικά, -γραπτά στοιχεία και ντοκουμέντα, όπως λέει και του τραγούδι τις επόμενες ημέρες-, σε αντιδήμαρχο της πόλης που εφαρμόζει ή έστω εφάρμοσε το ρητό “Γιάννης Κερνάει και Γιάννης Πίνει”, όχι βέβαια με τα δικά του χρήματα, αλλά με τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω αντιδήμαρχος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μεγάλης αθλητικής Π.Α.Ε. στην οποία έχουν τυπικά αλλά και ατύπως παραχωρηθεί σημαντικές δομές και εγκαταστάσεις του δήμου που αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία. Εάν βέβαια, αυτή η Π.Α.Ε. κατέβαλε κάποιο τίμημα -δεν έχει σημασία το ύψος του- στο δήμο για την χρήση αυτών των εγκαταστάσεων, κανείς δεν θα μπορούσε να προσάψει τίποτα στη διοίκηση του δήμου, παρά μόνο θα μπορούσε να έχει αιτιάσεις για το ύψος του τιμήματος, δηλαδή αν αυτό  ήταν ή είναι υψηλό ή χαμηλό.

Σύμφωνα με στοιχεία που το Vukentra έχει στη διάθεση του και παρουσιάζει, ο Δήμος Περιστερίου, έχοντας συνάψει προγραμματική σύμβαση με μεγάλη Π.Α.Ε. προκειμένου αυτή να μεταφέρει τις δραστηριότητές της στην  Πόλη συγχωνευόμενη με άλλη ομοειδή επιχείρηση, της παραχώρησε έναντι πολύ μικρού ετήσιου τιμήματος  συγκεκριμένο τμήμα περιουσιακού στοιχείου του Δήμου. Εκτός, όμως, από αυτό που αναφέρεται ρητά στην σχετική σύμβαση, ο Δήμος παραχώρησε στην Π.Α.Ε. και άλλα περιουσιακά του στοιχεία (εγκαταστάσεις) χωρίς κανένα μίσθωμα, γεγονός που την απάλλαξε από υψηλές δαπάνες, αυξάνοντας τα πιθανά κέρδη της και ταυτόχρονα στέρησε σημαντικά έσοδα από τον Δήμο που θα μπορούσαν να προέλθουν από την ορθολογική εκμετάλλευση αυτών των εγκαταστάσεων.

Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη ΠΑΕ, με αίτημα της, το μακρινό 2012  ζήτησε την πλήρη απαλλαγή της από το “μικρό” τίμημα που αυτή κατέβαλε για την χρήση  μέρους των δημοτικών εγκαταστάσεων (μικρό τμήμα αυτών που χρησιμοποιεί), αίτημα που έγινε δεκτό με αποτέλεσμα αυτή πλέον να μην “πληρώνει” τίποτα στο δήμο Περιστερίου.

Μικρή λεπτομέρεια. Σε αυτούς που αποφάσισαν εκ μέρους του Δήμου για την απαλλαγή από κάθε οικονομική υποχρέωση της ΠΑΕ, περιλαμβάνεται και αντιδήμαρχος που “τυγχάνει” να είναι και υψηλόβαθμο στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Α.Ε.

Τι λέει η κοινή λογική, όλοι λίγο ή πολύ το γνωρίζουν. Τι λέει, όμως, ο νόμος…, αν και σαν αδίκημα,   έχει πλέον προ πολλού παραγραφεί…

——————

Υ.Γ.1: ν.3852/2010: «Μέλος της διοίκησης δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή το μέλος, που έχει κληθεί νομίμως να μετάσχει στη συνεδρίαση, υποχρεούται να ενημερώσει τον Πρόεδρο περί του κωλύματός του και συνακόλουθα να απέχει από τη συζήτηση και τη διαδικασία της ψηφοφορίας αναφορικά με την υπόθεση από την οποία εξαρτά υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της ανωτέρω διάταξης είναι άκυρη, ενώ το μέλος διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας».

—————–

Υ.Γ.2: Η απόφαση,- απόσπασμα της οποίας παρατίθεται ποιο πάνω-,που έχει στην διάθεσή του  το  Vukentra, είναι του 2012.  Παρά την έρευνα μας δεν βρέθηκε ποιο  «φρέσκια» χρονικά»… οπότε αυτή είναι που ισχύει, αν και είναι στη διάθεση της διοίκησης του ΟΠΑΑΠΔΠ να δημοσιεύσει τυχόν νέα και διαφορετική… οπότε θα επανέλθουμε για  την ανα-κοινοποίηση στο ορθόν σύμφωνα με την δεοντολογία…

——————

Υ.Γ.3: Στο ερώτημα ποιος είναι ο αναφερόμενος στο σημείωμα αντιδήμαρχος,… η απάντηση βρίσκεται  στα οργανογράμματα διοίκησης   του Δήμου και της Τοπικής Π.Α.Ε.

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged