Μελετούλα: «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου»….!!! με αμοιβή μόνο 34.720,00€

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Τελευταία η δημιουργικότητα, οι ιδέες και οι καινοτομικές δράσεις των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου, κτυπάνε κόκκινο, συμβαδίζοντας με  τις αυγουστιάτικες θερμοκρασίες…

Τον Αύγουστο, λοιπόν που κατά τον λαό «είναι παχιές οι μύγες», … κάτι «δημιουργικό» φαίνεται ότι τσίμπησε τα στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας, που πιθανόν αναζητώντας υπαρξιακές λύσεις, για άγνωστες στην στήλη υπηρεσιακές ανάγκες, διατύπωσαν την άποψη που τελικά μετεξελίχθηκε σε επίσημο αίτημα προς τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Περιστερίου κο Αλέξιο Σταυρούλια για την «λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου» με τον κο αντιδήμαρχο να  αντιλαμβάνεται άμεσα  την σοβαρότητα του αιτήματος, αποδεχόμενος  άμεσα το αίτημα και υπογράφοντας σχετική εγκριτική απόφαση για δαπάνη 37.720,00 ευρώ που στο προοίμιο  της απόφασής του, αναφέρει επί λέξει: «Έχοντας υπόψη: …[…]…Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 37380/04.08.2022 αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας, προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.720,00€ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου (ΑΔΑΜ: 22REQ011058583) Για να δείτε ή κατεβάσετε την απόφαση του κου Α.Σταυρούλια κάντε κλικ εδώ…  

Η στήλη δεν γνωρίζει τι ακριβώς πρεσβεύει και τι  προσδοκάται από την διοίκηση Παχατουρίδη  οι ζητούμενες «Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου» και φυσικά ούτε πως έγινε και με ποια στοιχεία ο καθορισμός  της αμοιβής του ιδιώτη εξωτερικού μελετητή,  στα 34.720,00 ευρώ, με την μελέτη 5/29.07.2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας, που όπως γίνεται απόλυτα κατανοητό έχει ικανά στελέχη για  τον καθορισμό αυτό,  όχι όμως ικανά  για την διατύπωση των ζητούμενων «συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου» και φυσικά  τι σημαίνει «ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής»…

 Σε ότι αφορά δε Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, του Δήμου Περιστερίου, δεν είναι η πρώτη φορά που καλοκαιριάτικα εντοπίζει ειδικές ανάγκες  για τις δημοτικές υπηρεσίες που απαιτούν πολύ καλά αμειβόμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, αφού την ίδια σχεδόν ημέρα διατύπωσε και την ανάγκη πρόσληψης ιδιώτη ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, για την κάλυψη αναγκών  που στα 20 χρόνια διοίκησης  του Δήμου από τον Ανδρέα Παχατουρίδη και μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιοποιηθεί ότι υπήρχαν…

Νίκος Παρίκος…

Μοιραστείτε το:
Tagged