Οι περιπέτειες ενός Επιχειρηματία, η Πολεοδομία, οι Επιτροπές Παραλαβής του Έργου, το «πρόστιμο» των 73.000 ευρώ και οι «πολιτικοί»…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Το άρθρο περιγράφει  μία χαρακτηριστική περίπτωση  τρόπου δράσης Δημάρχου  και της διοίκησής του, -με πολύ  ισχυρή πολιτική διαχρονική δύναμη-, δράση στην οποία οι νόμοι  απλώς λειτουργούν ως ανίσχυρα κείμενα για τους «μη έχοντες και κατέχοντες»…, που όλοι γράφουν στα παλιά τους υποδήματα…. Όταν και εφόσον τους αφορούν… Αν και παλιό παραμένει διαχρονικό… ξεπερνώντας ακόμη και  τον αιρετό αξιωματούχο του ίδιο δήμου (αντιδήμαρχο) που κραυγάζει σε όλους τους άλλους ότι μόνο αυτός/ή κατέχουν την γνώση και κανείς άλλος δεν δικαιούται να ομιλεί…

——————–

Μεγάλος Δήμος της Αττικής, υπέβαλε, στην Περιφέρεια Αττικής πριν από αρκετά χρόνια (πριν το 2014), Τεχνική μελέτη και προϋπολογισμό για την ανάπλαση ενός εμβληματικού κοινόχρηστου χώρου του, με ιστορικά στοιχεία. Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε το επιχείρημα, αποφασίζοντας για την χρηματοδότησή του από τα αποθεματικά της.

Το έργο της ανάπλασης, ξεκίνησε 1.5 χρόνια μετά περίπου κι ενώ στην κεφαλή της Περιφέρειας Αττικής, είχε πλέον εγκατασταθεί, λόγο εκλογών η κα Ρένα Δούρου.  Την ίδια περίπου χρονική περίοδο, ο Δήμος, ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου χώρου, προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμίσθωση μικρού σχετικά παλαιού, αλλά εμβληματικού για την τοπική κοινωνία, κτιρίου, προκειμένου να λειτουργήσει σ’ αυτό αναψυκτήριο για τις ανάγκες των επισκεπτών του χώρου, μετά την ανάπλασή του. Μικρή λεπτομέρεια… το συγκεκριμένο κτίριο έχει εξαιρεθεί, ως ένα από τα τελευταία διατηρητέα κτίρια του δήμου, όπως σημείωνε σχετικό έγγραφο, από το έργο ανάπλασης όλης της υπόλοιπης κοινόχρηστης έκτασης.

Όπως ήταν φυσικό κι όπως θα έκανε κάθε συνετός επιχειρηματίας, αυτός που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό λειτουργίας του αναψυκτηρίου, προχώρησε με δικά του έξοδα, στην μερική ανάπλαση – ανακατασκευή του συγκεκριμένου κτιρίου, στοχεύοντας στην λειτουργικότητά του, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι γνωστό, αν αυτή η ανάπλαση – ανακατασκευή του κτιρίου έγινε με την σύμφωνη ή όχι γνώμη της διοίκησης του Δήμου ή αποτέλεσε πρωτοβουλία του επιχειρηματία, αν και στις αλλεπάλληλες συζητήσεις που έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης κανείς από τους αρμόδιους αιρετούς της διοίκησης της, δεν έδωσαν καμία απάντηση σ’ αυτό παρά τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, από τις συζητήσεις που έγιναν στο δημοτικό συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, αριθμός συμβούλων της αντιπολίτευσης κατέθεσαν καταγγελία στην Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου, για αυθαίρετες (χωρίς σχετική έγκριση) μετασκευές – κατασκευές στο κτίριο, τον Φεβρουάριο του 2017 και παράλληλα ζήτησαν από τον χρηματοδότη του Έργου, την Περιφέρεια Αττικής, να ελέγξει αν η ανάπλαση του χώρου συνολικά, πραγματοποιούνταν σύμφωνα με την μελέτη που είχε υποβληθεί…

Η συνέχεια, στο συγκεκριμένο έργο, δημιούργησε εντάσεις, με το επιχειρηματία να βρίσκετε μεταξύ δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης και τις κατά νόμο Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου να «βγαίνουν» εκτεθειμένες με κίνδυνο να διωχθούν για «παράβαση καθήκοντος» και «Απιστία περί την Υπηρεσία». Συγκεκριμένα:

Οι Επιτροπές του Έργου και τα συμπεράσματά τους…

α) Η Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης του Έργου που προβλέπει ο νόμος και η οποία αποτελούνταν από Αιρετούς (εκλεγμένους συμβούλους) και τεχνικούς υπαλλήλους της Περιφέρειας και του Δήμου, γνωμάτευσε σε πρώτη φάση ότι υπήρξαν παραβάσεις της τεχνικής μελέτης που είχε εγκριθεί για την ανάπλαση του χώρου, παραβάσεις που θα έπρεπε, -όπως ανάφερε στο σχετικό έγγραφό της-, να αποκατασταθούν προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Αττικής.

Στο πόρισμά της (πρακτικό) εστίαζε στις, -κατά την άποψη των μελών της-, πρόσθετες και εκτός εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης κατασκευές στο κτίριο, πάνω σε χώρο που υπήρχε πρόβλεψη για πράσινο και τους χώρους εξυπηρέτησής του σαν αναψυκτήριο, για τις οποίες ζητούσε την άμεση επαναφορά τους στα εγκεκριμένα…

Το θέμα των «αντιρρήσεων» αυτής της Επιτροπής, όπως και οι διορθώσεις-επανορθώσεις που ζητούσε αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων σε σειρά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης του Δήμου.

Σε δεύτερο χρόνο, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, επανήλθε και με πρακτικό της τα βρήκε πλέον όλα σύμφωνα με όσα προέβλεπαν οι μελέτες κατασκευής (αρχική και τροποποιημένη) που είχαν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο  και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης.

β) Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, επιθεώρησε κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο το έργο, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του και τα βρήκε όλα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, χωρίς να κάνει καμία αναφορά για πρόσθετες κατασκευές και επεκτάσεις του κτιρίου, σε χώρο στον οποίο σύμφωνα με τις μελέτες θα έπρεπε να αναπτυχθεί «πράσινο». Αποτέλεσμα το έργο να παραληφθεί διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου και να δοθεί, αυτό συνολικά προς χρήση στους δημότες, ενώ ξεκίνησε και τη λειτουργία του το αναψυκτήριο.

γ) Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, 1.5 χρόνο περίπου μετά, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος παρέλαβε το έργο, χωρίς να αναφέρει στο Πρακτικό της, καμία συμφωνία με τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες κατασκευής του ή αστοχία του κατασκευαστή ως προς τα υλικά που χρησιμοποίησε και την πιστή εφαρμογή των σχεδίων ανάπλασης του χώρου.

Γίνεται κατανοητό ότι οι τρείς προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές, αφού έλεγξαν το έργο τα βρήκαν όλα καλά και σύμφωνα με όσα είχαν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης. Αποτέλεσμα, τα δύο αυτά Συμβούλια να εγκρίνουν τα σχετικά Πρακτικά τους και να θεωρήσουν όλες τις δαπάνες για την κατασκευή του έργου νόμιμες.

Διευκρίνιση: Οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες ανάπλασης του χώρου, αφορούσαν και όριζαν  την ανάπλαση όλης της έκτασης, εκτός από το προαναφερθέν κτίριο, όπως αυτό ορίζονταν (και ορίζεται) από την εξωτερική τοιχοποιία και μόνο, δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε ανάπλαση της συγκεκριμένης έκτασης μέχρι την εξωτερική «ρίζα» των τοίχων του, χωρίς να προβλέπει καμία επέκτασή του.

Το πρόστιμο των 73.000 ευρώ για αυθαίρετες κατασκευές… στο κτίριο…

Πριν αρκετούς πλέον μήνες για να μην γράψουμε χρόνια, η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) του Δήμου, 17 περίπου μήνες μετά την καταγγελία που της είχε υποβληθεί από συμβούλους της αντιπολίτευσης του Δήμου, κοινοποίησε στους ενδιαφερόμενους την έκθεση αυτοψίας για το κτίριο που βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος κοινόχρηστου χώρου που αναπλάσθηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Στην Έκθεση αυτοψίας, η Πολεοδομία, σημειώνει και βεβαιώνει αυθαίρετες κατασκευές και επεκτάσεις στο κτίριο που λειτουργεί πλέον ως Αναψυκτήριο και επιβάλει γι’ αυτές πρόστιμο 73.000 ευρώ περίπου, όχι στον Δήμο που είναι ο ιδιοκτήτης του, αλλά στον επιχειρηματία που είναι ο μισθωτής του!!!

Το θέμα του προστίμου και τω αυθαίρετων κατασκευών στο κτίριο, απασχόλησε δύο φορές το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης που ρώτησε την διοίκηση του Δήμου πως προτίθεται να ενεργήσει για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την είσπραξη του επιβληθέντος προστίμου.

Από την πλευρά της η διοίκηση του δήμου, απαντώντας στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης, δεν διευκρίνισε ποιος είναι ο υπαίτιος για τις αυθαίρετες κατασκευές στο κτίριο, -ο δήμος ή ο επιχειρηματίας μισθωτής του-, και σε ότι αφορά την είσπραξη του προστίμου ανάφερε ότι ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει τις ενστάσεις του και μόνο όταν εξαντληθούν, χρονικά αλλά και διοικητικά, τα δικαιώματα για την υπεράσπισή που μπορεί να ασκήσει ο Δήμος θα λάβει τις αποφάσεις του για το θέμα αυτό. Μέχρι αυτό να ισχύσει, η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει…

Οι απόλυτες ευθύνες των Επιτροπών και τα «αδικήματα» για τα οποία κινδυνεύουν να διωχθούν τα μέλη της…

Τα δεδομένα είναι πλέον μετρήσιμα και τα στοιχεία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και ανατραπούν.

Το ζήτημα που τίθεται είναι πλέον το εξής… Πέντε και πλέον χρόνια μετά το πρόστιμο των 73.000 ευρώ πληρώθηκε, χαρίσθηκε ή… σύντομα κοντά σας η απάντηση…

(σ.σ. η φωτό του άρθρου δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο – Είναι φωτό αρχείου)

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged