Περιστέρι: Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων – Οι Επιτροπές Ελέγχου και το «άδειασμα» του Γ.Καλαντώνη…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Η απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου κου Παχατουρίδη, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ Επιτροπ[΄πων Ελέγχου κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, που εκδόθηκε δύο μήνες μετά εκχώρηση αρμοδιοτήτων του στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας κο Κλαντώνη, υπήρξε  «μεγαλοπρεπές άδειασμα» του πολύ φιλόδοξου και δραστήριου στο έργο που του έχει ανατεθεί κου Καλαντώνη. Κι αυτό γιατί ο ίδιος αν και έχει πλέον τις αποκλειστικές αρμοδιότητες για τα τέλη  κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τα έσοδα που προκύπτουν απ’αυτά, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα πεπραγμένα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης και ταυτόχρονα ουσιαστικής πρωτογενούς πληροφόρησης για τον έλεγχο της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στους τομείς  για τους οποίους έχει πλέον την απόλυτη και αποκλειστική αρμοδιότητα, -φυσικά βέβαια, μαζί με τον Δήμαρχο-, αλλά και νομική ευθύνη έναντι του κοινού συμφέροντος των περιουσιακών στοιχείων του δήμου…

Με απλά λόγια, δεν έχει, -με βάση την συγκεκριμένη απόφαση του Δημάρχου της Πόλης-, καμία ουσιαστική αρμοδιότητα και εξουσία να ζητήσει ο ίδιος τον στοχευμένο ή μερικό ή ειδικό ή γενικό Έλεγχο όλων ή ομάδων επιχειρήσεων  για την καταγραφή τυχόν παραβάσεων στο θέμα της κατάληψης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτές ορίζονται με την ποιο πάνω απόφαση.

Ας τα δούμε με τη σειρά…

Ο Δήμαρχος Περιστερίου ασκώντας  τις μοναδικές και μη εκχωρούμενες, -σε τρίτα υπηρεσιακά ή αιρετά πρόσωπα-, αρμοδιότητές του όρισε με την 513/5.1.2022 τα πρόσωπα που σύμφωνα με τον νόμο ενεργώντας ως Δημοτική Επιτροπή θα πραγματοποιήσουν διενέργεια ελέγχων κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων έτους 2022, προκειμένου να επιβληθούν τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, στα όρια του δήμου (για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ). Στην συγκεκριμένη απόφαση και στο δια ταύτα αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

—————-

«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την διενέργεια ελέγχων κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων έτους 2022, προκειμένου να επιβληθούν τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.1080/80 , ως εξής:

  1. ΜΑΤΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  2. ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
  4. ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  5. ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
  6. ΣΠΗΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
  7. ΓΑΛΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  8. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  9. ΓΚΕΡΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ
  10. ΧΑΡΜΠΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται κατόπιν σχετικής εντολής του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από ομάδες ανά ζεύγος υπαλλήλων και τα πορίσματα των ελέγχων θα τεκμαίρονται με τη συμπλήρωση σχετικών πρακτικών εξωτερικού ελέγχου, τα οποία θα προσκομίζονται στο τμήμα Προϋπολογισμού, Εσόδων & Περιουσίας για περαιτέρω ενέργειες.»

Το άδειασμα του  Εντεταλμένου Συμβούλου Επιχειρηματικότητας κου Γιάννη Καλαντώνη

 Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου κου Παχατουρίδη, που αν και εκδόθηκε δύο μήνες μετά την τελευταία χρονικά (Νοέμβριος 2021) εκχώρηση αρμοδιοτήτων του στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, δεν έχει μέχρι σήμερα «διορθωθεί» υπέρ του και ούτως ή άλλως παραμένουσα ως έχει αποτελεί  ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα του πολύ φιλόδοξου και δραστήριου στο έργο που του έχει ανατεθεί κου Καλαντώνη.

Κι αυτό γιατί ο ίδιος αν και έχει πλέον τις αποκλειστικές αρμοδιότητες για τα τέλη  κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και τα έσοδα που προκύπτουν απ’αυτά, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα πεπραγμένα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, – εκτός αν κάνουμε λάθος και δεν ισχύει τίποτα απ’ όλα όσα αναφέρουμε ως στήλη-, δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης και ταυτόχρονα ουσιαστικής πρωτογενούς πληροφόρησης για τον έλεγχο της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στους τομείς  για τους οποίους έχει πλέον την απόλυτη και αποκλειστική αρμοδιότητα, -φυσικά βέβαια, μαζί με τον Δήμαρχο-, αλλά και νομική ευθύνη έναντι του κοινού συμφέροντος των περιουσιακών στοιχείων του δήμου…(για να δείτε τις αρμοδιότητες του κου Καλαντώνη κάντε κλικ εδώ).  

Με απλά λόγια, δεν έχει, -με βάση την συγκεκριμένη απόφαση του Δημάρχου της Πόλης-, καμία ουσιαστική αρμοδιότητα και εξουσία να ζητήσει ο ίδιος τον στοχευμένο ή μερικό ή ειδικό ή γενικό Έλεγχο όλων ή ομάδων επιχειρήσεων  για την καταγραφή τυχόν παραβάσεων στο θέμα της κατάληψης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτές ορίζονται με την ποιο πάνω απόφαση.

Ερωτήματα σαν αυτά: Μπορεί ο κος Καλαντώνης να ζητήσει τον έλεγχο κατάληψης κοινόχρηστων χώρων:

α) από  τις επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνται στις πλατείες της Πόλης, στις οποίες πολλές φορές καλύπτουν με τραπεζοκαθίσματα  τεράστιες αναλογικά επιφάνειες;

β) Επιχειρήσεις εστίασης  και εμπορίου που έχουν καταλάβει με μόνιμες ή ημιμόνιμες παράνομες κατασκευές και τραπεζοκαθίσματα τμήματα Πεζοδρομίων και Πολεοδομικών Στοών;

γ) Τοποθέτησης παράνομων σταθερών ή κινητών διαφραγμάτων σε πλατείες κάτι που απαγορεύεται ρητά από το νόμο;

δ) Αυθαίρετες κατασκευές, σταθερές και κινητές αποκοπής πεζοδρομίων από τους πεζούς για παράνομη επαγγελματική χρήση, οδηγώντας τους τελευταίους  στο οδόστρωμα;

ε) Σύγκριση των αδειοδοτημένων στοιχείων νόμιμης κατάληψης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων με τα ευρήματα των διμελών κλιμακίων (ωραίο εφεύρημα κι αυτό),

ζ) παράνομες επαγγελματικές και διαφημιστικές πινακίδες επί των πεζοδρομίων, κλπ, για να μην συνεχίσουμε… μένει να απαντηθούν και μάλιστα συντόμως…

Η στήλη δεν θα συνεχίσει  για τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του κ. Γιάννη Καλαντώνη, Εντεταλμένου Συμβούλου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Περιστερίου, -εξάλλου ο ίδιος έμπειρος τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα δημοτικά είναι και σε ικανή ηλικία να  γνωρίζει τις ευθύνες της θέσης του-, θα περιμένει όμως, -πριν ενεργήσει  κατά την κρίση της και την προβλεπόμενη νομιμότητα-, απαντήσεις και δημόσια πληροφόρηση, είτε από τον ίδιο, είτε από κάποιο δημοτικό σύμβουλο ή δημοτική παράταξη, μέσω της διαδικασίας ελέγχου των πράξεων της διοίκησης του Δήμου  στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται ως δικαίωμα, αλλά και καθήκον τους από τον Νόμο. Εξάλλου, η στήλη διαθέτει πλήθος στοιχείων, -φωτό, βίντεο, αποφάσεις διοίκησης, άρθρα και κείμενα-, για  το θέμα «Κατάληψη Κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, πεζοδρομίων, κλπ» στο Δήμο Περιστερίου, που αν μη τι άλλο και χωρίς να ενδύεται  τον εισαγγελικό μανδύα, παρά μόνο αυτόν της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ενέχουν για τους έχοντες τις κατάλληλες νομικές γνώσεις, πολύ υψηλό  βαθμό ευθυνών για τους αρμοδίους, με ότι κι αν αυτό σημαίνει…

Τα περίεργα και τα γιατί της απόφασης του κου Δημάρχου…

Στην ποιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του κου Δημάρχου, «περί ορισμού των προσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου κατάληψης κοινο0χρήστων χώρων», υπάρχουν και  ορισμένες περίεργες  αναφορές ή αν θέλετε αναφορές που  απαιτούν  τουλάχιστον ενημέρωση και επεξηγήσεις από την πλευρά της διοίκησης και των υπηρεσιών του δήμου. Ειδικότερα:

α) Παράγραφος απόφασης: -Τις διατάξεις του άρθρου13 παρ.8 του ΒΔ 24/1958 ΦΕΚ Α171 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ Α 107 «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από το δικαιούχο»-. Είναι φανερό ότι  έχουν διαπιστωθεί κατά το παρελθόν φαινόμενα «αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων» από επιχειρηματίες… Το ζητούμενο είναι αν αυτές βεβαιώθηκαν εγγράφως, αν επεβλήθηκαν τα σχετικά πρόστιμα και αν οι παραβάσεις αυτές υπήρξαν διαπιστώθηκαν με σαρωτικούς γενικούς ελέγχους για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και για κάθε σημείο κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτοί προδιαγράφονται και ορίζονται από  την Πολεοδομική νομοθεσία…

β) Παράγραφος απόφασης:  Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν.1080/80 όπως ισχύει «….Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από τον Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας…..». Ένα και μοναδικό ερώτημα για την συγκεκριμένη αναφορά. «Γιατί δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για τους ελέγχους, δεδομένου  του ότι αφενός το προβλέπει ο νόμος και αφετέρου ο δήμος  σε πλήθος περιπτώσεων και  ειδκά για  δράσεις που χρησιμοποιεί  εργολαβικές υπηρεσίες ιδιωτών έναντι αμοιβής, δηλώνει ότι δεν του επαρκεί  το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του».

γ) Παράγραφος απόφασης: Την υπ’αριθμ. 316/10-10-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας που θα ασκούνται παράλληλα με την ΕΛ.ΑΣ.». Το ερώτημα και στην παρούσα παράγραφο, είναι ίδιο με την προηγούμενη με την σημείωση ότι ο Δήμος Περιστερίου είναι  ίσως ο μοναδικός δήμος που δεν προχώρησε σε ανασύσταση της δημοτικής Αστυνομίας, παρά το μέγεθός του… χωρίς να έχει δώσει μέχρι σήμερα καμία εξήγηση…

δ) Παράγραφος απόφασης: Το υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.57009/23-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο προτείνονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης που θα οριστούν για την διενέργεια ελέγχων κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων έτους 2022, προκειμένου να επιβληθούν τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Ερώτημα: Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από επιτροπές των δύο ατόμων, -αλήθεια γιατί αυτή η πρωτοτυπία και όχι επιτροπές των τριών-, θα αφορούν 1) όλους τους πολεοδομικά κοινόχρηστους χώρους, 2) και τις μόνιμες κατασκευές σε πλατείες, πεζοδρόμια, κλπ και 3) θα γίνουν  με μετρήσεις σε αντιστοιχία με τα στοιχεία  των αδειών λειτουργίας και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων ή «με το μάτι»;

——————–

Υ.Γ.1: Για αρμόδιους αντιδημάρχους, διευθυντές Οικονομικών και ΥΔΟΜ και Εντεταλμένο Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας: Ωραίο το έγγραφο, αλλά αντί να απαλλάσσει από ευθύνες λειτουργεί αντίστροφα… Ρίξτε οι ίδιοι προσωπικά μία ματιά και στείλτε στην συνέχεια  τις αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου στις επιχειρήσεις δύο  δρόμων της πόλης, την οδό Πελοπίδα και την οδό Δωδεκανήσου, και ζητείστε την καταγραφή όλων των αυθαίρετων καταλήψεων κοινόχρηστων χώρων, ειδικά  εκεί στα ψηλά  κοντά και γύρω από το εν λειτουργία ΚΕΠ Νέας Ζωής… Σε κάθε περίπτωση σκεφθείτε ότι μπορεί να τα βρείτε μπροστά σας…, αλλά σε άλλα φόρα, όπως λένε και οι της κουλτούρας… που είναι και της μοδός…

——————–

Υ.Γ.2: Το έχουμε ξαναγράψει αρκετές φορές, σε σημείο που ορισμένοι να μας θεωρούν και γραφικούς. Όλες οι Ευθύνες για παραβάσεις που αφορούν τις καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων και τις τυχόν βλάβες των συμφερόντων του δήμου από  την μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων  του Δήμου, ανήκουν  κατά μέγιστο βαθμό στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, που έχει τις συνευθύνες με τον ίδιο τον Δήμαρχο… Αν… λέμε ΑΝ κατά την κοινή έκφραση «σπάσει ο διάβολος το πόδι του  θα γίνει το έλα να δεις»… ειδικά για περιπτώσεις  που εμπλέκονται και συνάδελφοί του αιρετοί…. Εκτός φυσικά αν έχει την συνυπογραφή του κου Δημάρχου… «Αν δεν ξέρει, ας ρωτήσει και ας ζητήσει έλεγχοοοο…»

«Επίκουρος ο Αιρετικός»…

Μοιραστείτε το:
Tagged