Περιστέρι: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 6/12, 5:00 μ.μ. με 18 θέματα

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, κος Βασίλης Λώλος, με ανακοίνωση του πληροφορεί ότι την ερχόμενη Τρίτη 06-12-2022, στις 5:00 μμ  συγκαλείται το συλλογικό όργανο με 18 θέματα προς συζήτηση…

Η ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣ Περιστερίου…

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 6-12-2022 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για το έτος 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
 2. Ανάκληση των υπ’ αριθ. 116/2021 και 22/2022 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να προβεί ο Δήμος στην απόκτηση ακινήτων. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2023. (Εκτελεστική Επιτροπή)
 5. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. (Εκτελεστική Επιτροπή)
 6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
 7. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
 8. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (υπ’ αριθ. 56/2022 απόφαση – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο. (υπ’ αριθ. 61/2022 απόφαση – Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 10. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί των οδών Τζων Κέννεντυ και Πάρνηθος, στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 11. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 174/2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)
 12. 1Έγκριση ανανέωσης – συνέχισης σύμβασης με την ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2023. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 13. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου σε τμήμα του ΟΤ 1426. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 14. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 176/2022 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ. 1577 επί της οδού Πελοπίδα. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 15. Καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων, για την διάνοιξη της οδού Μονοφατσίου στο Ο.Τ. 875. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 16. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του Α’ ορόφου του ακινήτου επί της οδού Πελοπίδα 168 στη Δράση του Δήμου μας «Baby δίνω». (Αντ/χος κ. Μπέτσης Β.)
 17. Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Α/βαθμιας εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας για «Συγχώνευση του 20ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με το 28ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 18. Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Β/βαθμιας εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας για «μη μεταβολή Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, σχολικού έτους 2023-2024». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
Μοιραστείτε το:
Tagged