Πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβούλιου Περιστερίου με φυσική παρουσία μετά από ένα χρόνο – ΚΥΒΕ 29.7.2022 5:00 μμ

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Συνέρχεται με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη, σήμερα  στις 5:00 μμ, στο ΚΥΒΕ, -επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1-, το δημοτικό συμβούλιο  Περιστερίου, το πρώτο με φυσική παρουσία των δημοτικών συμβούλων, από  τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021 που είχαν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα  κατά της διάδοσης του κορονωϊού.

Όλη η ανακοίνωση του Προέδρου του, κου Λώλου…

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την 29-6-2022 ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 17:00’ στο κτίριο ΚΥΒΕ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για αλλαγή χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 4. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Π. Τσαλδάρη 16. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 5. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, τμήματος του Ο.Τ. 1628, επί της οδού Χαλκοκονδύλη, για χώρο Πνευματικού Κέντρου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 6. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 413, επί των οδών Υπερείδου 26, Μ.Αλεξάνδρου 53 και Λυκούργου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 413, επί των οδών Σπετσών 12 και Λυκούργου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 8. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του ακινήτου επί της οδού Ανθεστηρίων μεταξύ των Ο.Τ. 1497- 1540. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 9. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του ακινήτου επί της οδού Αλκίμου, στο Ο.Τ. 1395. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 10. Eπανεπιβολή απαλλοτρίωσης του ακινήτου επί της οδού Κοραλλίων στο Ο.Τ. 306 β. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 11. Eπανεπιβολή ρυμοτομίας του ακινήτου μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Αναπαύσεως στο Ο.Τ. 673. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 12. Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης του ακινήτου επί της οδού Μιαούλη στο Ο.Τ. 153. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 13. Καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων επί των οδών Σπετσών & Υπερείδου, στο Ο.Τ. 413. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 14. Καθορισμός αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων επί των οδών Λάρνακος & Αγ. Βασιλείου στο Ο.Τ. 258α. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 15. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Περιστερίου με φιλοζωικό σωματείο με την επωνυμία «Φιλοζωικό Σωματείο Περιστερίου – Καν’ το Εφικτό για τα Αδέσποτα». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 16. Λήψη απόφασης για α) τον προσδιορισμό κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης των κενών οικημάτων, περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των οποίων η διαχείριση έχει περιέλθει στους Δήμους, για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) την επαναχορήγηση των έξι οικημάτων για δωρεάν προσωρινή στέγαση δημοτών λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, γ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής ενστάσεων. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 1. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (ΜΠΕΠ) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS): 5002669. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 2. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης (ΜΠΕΠ) που αφορά το υποέργο ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΩ με κωδικό ΟΠΣ: 5063631 και ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5063644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 3. Λήψη απόφασης για την άρση της κυκλοφορίας δικύκλων και τρικύκλων του Δήμου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 4. Επιλογή σεναρίου για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

  Πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβούλιου Περιστερίου με φυσική παρουσία μετά από ένα χρόνο – ΚΥΒΕ 29.7.2022 5:00 μμ
Μοιραστείτε το:
Tagged