Σκάνδαλο (;) ΔΕΠΑ Δήμου Περιστερίου: Μη νόμιμη Ανανέωση συμβάσεων, χωρίς πρόβλεψη νόμου, στα Δημοτικά ΚΔΑΠ

Δήμοι Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Δημοτικοί άρχοντες είναι στην πόλη του Ανδρέα Παχατουρίδη,  κάνουν ότι θέλουν, ανεξάρτητα του τι προβλέπει ο νόμος και όπως έχει πρόσφατα αναφέρει στην στήλη εμβληματική αντιδήμαρχος Περιστερίου, κανείς δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα…

Τελευταίο κατόρθωμά τους η «ετσιθελική ανανέωση»  των συμβάσεων σε συμβασιούχους των δημοτικών ΚΔΑΠ που έχουν το προνόμιο να ανανεώνεται με διάφορες μη νόμιμες κατά τύπο δικαιολογίες η σύμβασή τους, εδώ και αρκετά χρόνια σε σημείο που να θεωρούνται ουσιαστικά ως μόνιμοι υπάλληλοι, παρότι η πρόσληψή τους  έχει γίνει απευθείας, μέσα από κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕ, χωρίς καμία άλλη διαδικασία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, πολύ γνωστής απασχολούμενης στα Δημοτικά ΚΔΑΠ, κόρης γνωστού αντιδημάρχου, -που από  την παράταξη του εμβληματικού δημάρχου της πόλης Θ. Δημητρακόπουλου, «πέρασε» στην παράταξη του νυν δημάρχου Παχατουρίδη-, η οποία αφού προσλήφθηκε με ετήσια σύμβαση σε χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα στα δημοτικά ΚΔΑΠ το 2.000 επί δημαρχίας Δημητρακόπουλου, έκτοτε  παρέμενε  μέχρι το 2019 με μη νόμιμες ετήσιες ανανεώσεις, παραιτήθηκε  από την θέση της όταν  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφάσισε ότι  παρέμενε στην θέση της παρανόμως και έπρεπε η διοίκηση Παχατουρίδη να την απολύσει, φέρεται δεν να έχει πάλι προσληφθεί σε νεώτερο και μετά την παραίτησή της χρόνο πάλι στην ίδια θέση από την διοίκηση Τάσου Καλιάφα και Ανδρέα Παχατουρίδη, με την τελευταία δε απόφαση  του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ Περιστερίου ανανεώθηκε πάλι για ένα έτος η σύμβασή της….

Στην πράξη, η ανανέωση των συμβάσεων των συμβασιούχων στα δημοτικά ΚΔΑΠ και μάλιστα ομόφωνα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑΔΠ μετά από εισήγηση του Προέδρου της, είναι μη νόμιμη, δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη νόμου και αιτιολογείται ως αναγκαία πράξη για τα επιχορηγούμενα προγράμματα  που προβλέπεται ότι θα λάβει μελλοντικά από την ΕΕΤΑΑ  η ΔΕΠΑΔΠ για υλοποίηση στα ΚΔΑΠ…

Δείτε την αναφέρει η σχετική απόφαση  της ΔΕΠΑΔΠ για τις ανανεώσεις συμβάσεων των συμβασιούχων των δημοτικών ΚΔΑΠ…

————

«Ο Πρόεδρος, έθεσε υπ’ όψη του Σώματος το υπ’ αρ. εννέα θέμα της ημερήσιας διάταξης και εισηγήθηκε

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), η Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως με την ΚΕΠΕΚΑΠ με την υπ’ αριθμ. 24/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού η ΔΕΠΑΔΠ υλοποιεί μεταξύ άλλων και το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής») στο οποίο εντάσσεται η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι παρακάτω 7 υπάλληλοι ανά τομέα.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην περιοχή Τσαλαβούτα

 1. Σπετσαρία Αγλαΐα
 2. Παπαγρηγορίου Ρωξάνη
 3. Απολλωνάτου Σταματία
 4. Αραποπούλου Αγγελική

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην περιοχή Ανθούπολη

 1. Μάρκου Γεώργιος
 2. Βάλβης Σπυρίδων
 3. Κουμπαρούλη Ευγενία

Κατόπιν της υπ αρ. 10945/02-08-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ και για την συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων των 2 ΚΔΑΠ προτείνεται όπως ληφθεί απόφαση για την ανανέωση των συμβάσεων των απασχολουμένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από 01/09/2022 έως 31/08/2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το προς συζήτηση θέμα, και την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα,

την ανανέωση των συμβάσεων των 7 απασχολουμένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από 01/09/2022 έως 31/08/2023.» (για να δείτε την απόφαση κάντε κλικ εδώ)

Ποιοι  συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ και πήραν την συγκεκριμένη απόφαση…    

 • Καλλιάφας Αναστάσιος, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Παχατουρίδη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΔΠ
 • Τσάκα–Αποστολοπούλου Ειρήνη, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Παχατουρίδη, αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΔΠ
 • Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, αντδήμαρχος Πρασίνου, Πολιτισμού και Καθαριότητας δήμου Περιστερίου
 • Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Παχατουρίδη
 • Βαθιώτης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος με την δημοτική παράταξη «Συνεργασία Ευθύνης» που πρόσκειται στο ΚΙΝΑΛ
 • Παπαδόπουλος Στέφανος, Λαίκό μέλος, πρώην ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου
 • Μακρυδήμα Μαρία, αγνώστων λοιπών στοιχείων
 • Αβραμίδης Σάββας, πρώην δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου με την παράταξη του Ανδρέα Παχατουρίδη..
 • Σταυρούλιας Αλέξιος, αντιδήμαρχος Οικονομικών δήμου Περιστερίου. Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Η στήλη, υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι η ΔΕΠΑΔΠ, ή αλλιώς Δημοτική Εταιρεία Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου, είναι το «όχημα»  μέσω του οποίου η διοίκηση Παχατουρίδη δαπανά περισσότερα από 1.500.000 ευρώ το χρόνο για γιορτές και πανηγύρια σε διάφορα σημεία της πόλης, κυρίως όμως στο Άλσος Περιστερίου…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged