Σοκ για 17.800 επιχειρήσεις που πήραν «επιστρεπτέα» προκαταβολή – Επιστροφή της και μάλιστα εντόκως ζητεί η ΑΑΔΕ

Γεγονότα
Μοιραστείτε το:

Περισσότερες από 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες καλούνται να επιστρέψουν τις επιστρεπτέες προκαταβολές (το συνολικό ποσό) που έλαβαν από τους επτά κύκλους που πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών

Επιστροφή όλης της επιστρεπτέας εντόκως ζητεί η ΑΑΔΕ από 17.800 επιχειρήσεις Συνολικά 605.530 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έλαβαν 8,3 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Περισσότερες από 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες καλούνται να επιστρέψουν τις επιστρεπτέες προκαταβολές (το συνολικό ποσό) που έλαβαν από τους επτά κύκλους που πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Οι ανωτέρω δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που όριζε η σχετική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη διατήρηση του προσωπικού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πλέον καλούνται να επιστρέψουν το ποσό εφάπαξ και εντόκως. Επί της ουσίας κάποιες επιχειρήσεις εισέπραξαν την κρατική ενίσχυση και μετά ξεκίνησαν απολύσεις, δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις κ.λπ. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάποιες από αυτές θα έπρεπε να αποπληρώσουν μόνο το 25% του κρατικού δανείου. Για παράδειγμα, επιχείρηση που έλαβε συνολικά 100.000 ευρώ έπρεπε να επιστρέψει 25.000 ευρώ.

Συνολικά 605.530 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έλαβαν 8,3 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής και το ποσό που κλήθηκαν να επιστρέψουν ήταν της τάξεως των 2,74 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

  • Το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Το 33,3% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις επιστρέφουν το 50%.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, «σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία».

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες προέβησαν σε απολύσεις ανέφεραν ως δικαιολογία ότι δεν γνώριζαν ότι θα έπρεπε να διατηρήσουν το προσωπικό. Μάλιστα υπάρχει περίπτωση επιχείρησης η οποία έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από τρεις κύκλους και η οποία σε κανέναν κύκλο δεν τήρησε τον όρο της διατήρησης του προσωπικού, αγνοώντας πλήρως όλες τις προϋποθέσεις που προέβλεπε η νομοθεσία και οι αποφάσεις.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από τον φάκελο που απέστειλε η «Εργάνη» στην ΑΑΔΕ και αποδείχθηκε ποιες επιχειρήσεις δεν διατήρησαν το προσωπικό, όπως προέβλεπε κάθε ένας από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που είχαν λάβει το κρατικό δάνειο στον πρώτο κύκλο θα έπρεπε έως την 31η Οκτωβρίου 2020 να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020. Σε κάθε κύκλο υπήρχε διαφορετική ημερομηνία για τη διατήρηση του προσωπικού.

Οι οδηγίες που δόθηκαν στον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ

Δεν τήρησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που όριζε η σχετική νομοθεσία, όπως η διατήρηση του προσωπικού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

α) Να γίνεται άμεσα απαιτητό το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στις επιχειρήσεις που δεν τήρησαν τους όρους της απόφασης για τη διατήρηση του προσωπικού.

β) Το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τις επιστρεπτέες προκαταβολές:

  • Στον πρώτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής ενισχύθηκαν 52.490 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 601,813 εκατ. ευρώ.
  • Στον δεύτερο κύκλο ενισχύθηκαν 89.732 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 1,259 δισ. ευρώ.
  • Στον τρίτο κύκλο ενισχύθηκαν 101.522 δικαιούχοι με το ποσό των 1,510 δισ. ευρώ.
  • Στο τέταρτο κύκλο οι ενισχύσεις έφθασαν τα 2,174 δισ. ευρώ για 447.041 επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
  • Στον πέμπτο κύκλο το ύψος των ενισχύσεων ήταν 1,225 δισ. ευρώ για 359.691 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
  • Στον έκτο κύκλο οι δικαιούχοι έλαβαν ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.
  • Οι δικαιούχοι του 7ου κύκλου, που ανέρχονται σε περίπου 300.000, μοιράστηκαν 1 δισ. ευρώ.

Πηγή: kathimerini.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged