Το «ανάλγητο» κοινωνικό πρόσωπο της Διοίκησης Παχατουρίδη – Αρνείται την συμπαράστασή της σε Υπερήλικα ανάπηρη…

ΑμεΑ
Μοιραστείτε το:

Διοίκηση Παχατουρίδη: Αρνείται την συμπαράστασή της σε Υπερήλικα ανάπηρη, τρόφιμο κέντρου φιλοξενίας υπερηλίκων… παρά την ύπαρξη δικαστικής απόφασης…

Ο κος Αναστάσιος Θεοδωράκος είναι αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και «Υπεύθυνος Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας» για τον Δήμο Περιστερίου (!), η αναπληρώτρια διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου, ασκεί τα καθήκοντα  Διευθύντριας και τα υπόλοιπα τρία στελέχη της συγκεκριμένης υπηρεσίας να ξύνουν τα μολύβια τους για τις έρευνες που πραγματοποιούν διαρκώς, όπως αναφέρει ο προϊστάμενός τους. Φυσικά, και οι πέντε (5) αυτοί δεν μπορούν «λόγω φόρτου εργασίας» να αναλάβουν και τον ρόλο του δικαστικού συμπαραστάτη, σε ευάλωτη υπερήλικα δημότισα Περιστερίου, σύμφωνα με δικαστική απόφαση…. Γι’ αυτούς φαίνεται ότι ισχύει το «μακριά απ’ εμένα τούτο το ποτήριο  συνεπούς εργασίας και κοινωνικής προσφοράς» από εμπρός μου»… Αλήθεια, αν  πράγματι έχουν κοινωνικές έρευνες, για την Πόλη, στα συρτάρια τους, -όπως αναφέρει εγγράφως ο κος Τάσος Θοδωράκος- γιατί δεν τις δημοσιεύουν…;

Κατά τα άλλα η φροντίδα και μέριμνα της διοίκησης Παχατουρίδη  για  την τοπική κοινωνία και τα ευάλωτα μέλη της συνεχίζουν να είναι αμέριστες… Εξάλλου γιατί νομίζεται ορίσθηκε και «Υπεύθυνος Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας». Όπως αναφέρει και ο λαός «τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους κ@λους….»

Δείτε στην συνέχεια όλο το ιστορικό

Στοιχείο 1ο:  Στη 31.3.2022 κατά την 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών κος Αναστάσιος Θεοδωράκος, εισηγείται, ως 8ο θέμα συζήτησης,  τα εξής

 «Στα πλαίσια των δράσεων του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των κοινωνικών δόμων της Δυτικής Αθήνας» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 452/27-01-2022 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθηνάς, που αφορά μεταξύ των άλλων, τον ορισμό ενός Αντιδημάρχου ως Υπεύθυνου Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας, και το με αρ. πρωτ οικ.3898/01/2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας, Πολιτισμού & N. Γενιάς, Παρακαλούμε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος να λάβετε απόφαση για τον ορισμό ενός Αντιδημάρχου, ως Υπεύθυνου Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει ως «Υπεύθυνο Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας» τον εισηγητή κο Θεοδωράκο…

Στοιχείο 2ο: Στις 23/6/2022 στην 24η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Περιστερίου, πάλι ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών κος Αναστάσιος Θεοδωράκος ζητάει με έγγραφό του την «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2060/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ορίζει την Κοινωνική Υπηρεσία ως δικαστικό συμπαραστάτη ενηλίκου» και ειδικότερα  την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2060/2020 Δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας, διορίστηκε προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια της Α.Χ., που διαβιεί στο οικοτροφείο «Οδυσσέας», με έδρα την οδό Καλαμών 23, Περιστέρι. Το ως άνω οικοτροφείο είναι παράρτημα της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης & Κοινοτικής Μέριμνας»., επικαλούμενος τα εξής:

«3, Τον ΟΕΥ (ΦΕΚ 2578/τ.β΄/7-11-2011) του Δήμου Περιστερίου όπου η Κοινωνική Υπηρεσία, εκτός των άλλων, διεξάγει κοινωνικές έρευνες με σκοπό την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών των κατοίκων του Δήμου μας, σχεδιάζει, οργανώνει και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ατόμων με αναπηρία και όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Συνεργάζεται με την Εισαγγελία Ανηλίκων & Ενηλίκων για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών και έχει την τακτική παρακολούθηση των οικογενειών αυτών. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για αστέγους, για ψυχιατρικά περιστατικά, ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διενεργεί συνεδρίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους κατοίκους του Δήμου. Επιπλέον, υλοποιεί δράσεις προστασίας για μονογονεϊκές οικογένειες, αστέγους, ρομά, πρόσφυγες και υπερήλικες, καθώς και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα (διανομή τροφίμων, συνεργασίες με ΜΚΟ για τους αστέγους κτλ) που αφορούν τις παραπάνω ευπαθείς ομάδες.

4) Ότι στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για τα ως άνω αναφερόμενα καθήκοντα, λόγω έλλειψης προσωπικού, απασχολούνται μόνο τέσσερεις Κοινωνικοί Λειτουργοί, εκ των οποίων η Κοινωνική Λειτουργός κα Γαλανοπούλου Χριστίνα, ασκεί και καθήκοντα Αν/τριας Πρ/νης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας (αρ.πρωτ. οικ.4777/2-2-2022 απόφαση Δημάρχου) και ως εκ τούτου υπάρχει προφανής αδυναμία ανάληψης και της

δικαστικής συμπαραστάτης, που με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2060/2020 ανωτέρω Δικαστική απόφαση μας επιβάλλεται.»

Ζητώντας από την Ο.Ε. να ασκηθεί από τον Δήμο Περιστερίου, κάθε προβλεπόμενο ένδικο μέσο, με σκοπό την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2060/2020 Δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Όπως  είναι αναμενόμενο σε τέτοιες συνεδριάσεις, τα μέλη της ΟΕ, απουσιάζοντος του μέλους-συμβούλου της αντιπολίτευσης, αποφάσισαν την ικανοποίηση του αιτήματος του κου Θεοδωράκου… Για την ιστορία, αυτά ήταν… α) Λύκος Παναγιώτης, Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Ποθητός Κων/νος, Κακλαμάνος Μιχαήλ, Μπέτσης Βασίλειος, Καλαντώνης Ιωάννης, Αμαξοπούλου Ζωή και Γαλάνη – Τζάτζου Ευγενία.

Όπως πιστοποιείται από τα αποσπάσματα της απόφασης και της εισήγησης του κου Θεοδωράκου, οι δικαιολογίες και οι δυσκολίες που επικαλείται ο ίδιος και τα μέλη της ΟΕ (τις αποδέχονται χωρ΄ςι καμία αντίρρηση είναι  αστείες για να μην αναφέρουμε ιλαροτραγικές, εφόσον πέραν των άλλων  πρόκειται για  υπερβολικά ευάλωτο  άτομο πολύ μεγάλης ηλικίας που το δικαστήριο αποφάσισε ότι χρειάζεται η συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη και με πολύ απλά και λαϊκά λόγια «κηδεμόνα» που να επιτηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών που του παρέχει το κέντρο φιλοξενίας στο οποίο οικουρεί…

Και φυσικά δεν μπορεί να συνδράμει στον ρόλο του συμπαραστάτη η αναπληρώτρια διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου…. Βλέπετε είναι διευθύντρια, με τα υπόλοιπα τρία στελέχη της συγκεκριμένης υπηρεσίας να ξύνουν τα μολύβια τους για τις έρευνες που πραγματοποιούν διαρκώς, όπως αναφέρει ο προϊστάμενός τους κος Θεοδωράκος… Αλήθεια, αν  πράγματι έχουν τέτοιες έρευνες στα συρτάρια τους, γιατί δεν τις δημοσιεύουν…;

Τα υπόλοιπα, κρίση, συμπεράσματα, κλπ, ανήκουν στον αναγνώστη και όχι στην στήλη…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged