Τρίτη 13.12.2022 – 5:00’ μ.μ.: Ειδική συνεδρίαση δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου με δύο θέματα προς συζήτηση

Δήμοι
Μοιραστείτε το:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018, έχω την τιμή να σας καλέσω σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 την 13 – 12 -2022 ημέρα: Τρίτη και ώρα: 5:00’ μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
  2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2023. (Οικονομική Επιτροπή)
Μοιραστείτε το:
Tagged