Φιλαρμονική Δήμου Περιστερίου: Μείωσαν τον προϋπολογισμό της ώστε να κάνουν απευθείας ανάθεση… και όχι διαγωνισμό…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Φιλαρμονική Δήμου Περιστερίου: Τα περίεργα της ανάθεσης της λειτουργίας της σε εργολάβο προσωπικού…

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα που παίζει εμβατήρια αλλά και μουσική κάθε είδους στις επίσημες εκδηλώσεις, -όπως π.χ. στις εθνικές εορτές-, στις γιορτές και πανηγύρια ή αλλιώς πολιτιστικές εκδηλώσεις Παχατουρίδη, στο Άλσος Περιστερίου και ενίοτε  μετακινείτε και εκτός δήμου, ακόμη και εκτός Αττικής, όπως π.χ.  στις εορτές του Δήμου Μεσολογγίου, για την ικανοποίηση αναγκών δημοσίων σχέσεων και ανταλλαγής πολιτιστικών δρώμενων μεταξύ δήμων…

Ως εδώ όλα καλά με την Φιλαρμονική του Δήμου να  θεωρείται ως επίσημο τμήμα των «Πολιτιστικών ενεργών δομών» του  Δήμου Περιστερίου και για τους γνώστες  της εξειδίκευσης αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στα δύο νομικά πρόσωπα του Δήμου, ως αναπόσπαστο  τμήμα της Δημοτικής Εταιρίας Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ).

Η αναγκαστική έξοδος-εκδίωξη από το εμβληματικό κτίριο της 1ης Παιδικής Χαράς

Φυσικά στην ιστορία είχε μείνει  η πολιτική διαμάχη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ διοίκησης Παχατουρίδη και αντιπολίτευσης για την βιαία έξοδο-εκδίωξη από το κτίριο της πάλαι ποτέ 1ης Παιδικής Χαράς της τότε Φιλαρμονικής του, προκειμένου  αυτό να μετεξελιχθεί στο νέο Αναψυκτήριο «9 Μούσες» και της μετεγκατάστασής της πρώτα στο κτίριο του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Μαζαράκη και στην συνέχεια στην αίθουσα  που κάποτε κατείχε το ΕΒΕΑ στο ΚΥΒΕ… Ήταν η εποχή  που ο Δήμος δια της ΔΕΠΑΔΠ, λειτουργούσε   ο ίδιος της Φιλαρμονική, προσλαμβάνοντας μουσικούς, αρχιμουσικούς, κλπ…

Η γονιδιακή μετεξέλιξή της σε…

Ο δήμος Περιστερίου, για όσους έχουν γνώση των πραγμάτων και πρακτικών διοίκησης, της Διοίκησης Παχατουρίδη, είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ελλάδα, στο να εκχωρεί  ολόκληρα τμήματα  υπηρεσιών του δήμου σε ιδιώτες εργολάβους, αν και είναι πολύ περίπλοκο να περιγραφεί πως τους βρίσκει και πώς καθορίζει το ετήσιο ή εξαμηνιαίο κόστος  λειτουργίας  των εκχωρούμενων τμημάτων και δημοτικών υπηρεσιών…

 Κατ’ αυτές τις πρακτικές, κάποια στιγμή, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η Φιλαρμονική του Δήμου, από δημοτική  υπηρεσία  πολιτισμού, μετεξελίχθηκε γονιδιακά σε «Εργαστήριο Φιλαρμονικής»,  κατάσταση που επέτρεπε  το πέρασμά της «Οργάνωσης και Λειτουργίας» της, από  τον Δήμο σε ιδιώτη εργολάβο… Το σημαντικό είναι ότι γι’αυτή την μετάλλαξη της διοικητικής υπόστασής της Φιλαρμονικής, από δημοτική πολιτιστική υπηρεσία σε εκπαιδευτικό εργαστήριο, δεν υπάρχει απόφαση ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, ούτε του Δημάρχου Περιστερίου ή του αρμοδίου αντιδημάρχου, ούτε του Προέδρου της ΔΕΠΑΔΠ.

Η λειτουργία της ως ανταποδοτικού χαρακτήρα  «Εργαστήριο» για την κάλυψη του κόστους των αμοιβών του προσωπικού της…

Το σημαντικό και συνάμα περίεργο είναι ότι  ως «Εργαστήριο (εκπαιδευτικό)» η Φιλαρμονική, αποτελεί πλέον ανταποδοτική υπηρεσία του δήμου, όπως και όλα τα «εκπαιδευτικά Εργαστήρια» που λειτουργεί  η ΔΕΠΑΔΠ, δηλαδή με απλά λόγια χρηματοδοτείτε σε ότι αφορά  την λειτουργία της και τους μισθούς-αμοιβές των στελεχών τους, από  τα παράβολα που καταβάλουν όσοι συμμετέχουν στη νέα διοικητική και λειτουργική μορφή της, στο «Εργαστήριο Φιλαρμονικής»… Το αν  το κόστος λειτουργία της και οι αμοιβές όλων των στελεχών της καλύπτονται από το συνολικό ποσό που φέρεται ότι καταβάλουν οι εκπαιδευόμενοι και ασκούμενοι  σ’αυτήν, είναι θέμα απολογιστικών στοιχείων που μόνο η διοίκηση της ΔΕΠΑΔΠ και του Δήμου Περιστερίου κατέχουν, αν και τέτοιου είδους απολογιστικά  στοιχεία ουδέποτε από την έναρξη λειτουργίας τους και μέχρι τώρα έχουν δοθεί στην δημοσιότητα…, αν και πρέπει να σημειώσουμε για την αλήθεια των πραγμάτων, ότι ούτε η αντιπολίτευση στο Δήμου και την ΔΕΠΑΔΠ έχει ζητήσει  ποτέ να κατατεθούν σχετικά στοιχεία, ούτε δε οι Ορκωτοί Λογιστές  στις ετήσιες εκθέσεις των οικονομικών πεπραγμένων έχουν κάνει κάποια αναφορά…. πάνω σ’αυτό το θέμα…

Η περίεργη ανάθεση με 16.400.00€ πλέον ΦΠΑ (20.336,00€ συμπ/νου ΦΠΑ), από 19 Ιουλίου και έως 21 Δεκεμβρίου 2022

Σε ότι αφορά τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια ανταποδοτικού χαρακτήρα της ΔΕΠΑΔΠ, -οι «μαθητές» πληρώνουν δίδακτρα για την συμμετοχή τους, με  συγκεκριμένου ύψους παράβολο»-, η σύμβαση παραχώρησης επ’ αμοιβή στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες «εργολάβους» από την διοίκησή της, φέρεται να γίνεται είτε μετά από αποστολή επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες οικονομικές οντότητες, -είναι άγνωστο στην στήλη πως επιλέγονται-, και απευθείας ανάθεση σε όσους  κρίνεται ότι κατέχουν τα απαραίτητα  τεκμήρια επαγγελματικής ικανότητας για το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας, είτε με ηλεκτρονική δημόσια διαδικτυακή διαγωνιστική διαδικασία, -κατά τις προβλέψεις του νόμου….

Το στοιχείο που επιβάλει την μία ή άλλη επιλογή διαδικασία ανάθεσης, -απευθείας ανάθεση ή διαγωνιστική διαδικασία-, είναι το συνολικό ύψος  του κόστους λειτουργίας του εργαστηρίου που προϋπολογίζεται για  ένα ολόκληρο «εκπαιδευτικός έτος» και  κατά τα δημοσιευόμενα στο διαύγεια ως αποφάσεις ανάθεσης, -απευθείας ή με διαγωνισμό- από 01/09/2022 έως 31/07/2023 (τα έτη αλλάζουν κάθε χρονιά), ήτοι για 10 μήνες, αν υπολογισθούν και τα 15θήμερα Χριστουγέννων και Πάσχα…, όπως έγινε για όλα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια της ΔΕΠΑ, εκτός μόνο από το «Εργαστήριο Φιλαρμονικής»…

Το συγκεκριμένο ποσό  που διαχωρίζει τους τρόπους ανάθεσης είναι κατά νόμο 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή  σύνολο 30.000+7.200 ΦΠΑ =37.200 ευρώ, ποσό που ορίζει το ανώτατο όριο  για το οποίο επιτρέπεται η «απευθείας ανάθεση» σε ιδιώτη  προκαθορισμένου έργου ή υπηρεσίας…

Με βάση αυτή την νομική δέσμευση η διοίκηση της ΔΕΠΑΔΠ δια του Προέδρου της  προχώρησαν είτε σε απευθείας αναθέσεις σε Ιδιώτη Εργολάβο Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων της, όπως για τα Εργαστήρια Φωτογραφίας, Κινηματογραφίας και Χειροτεχνίας, -ο 10μηνος προϋπολογισμός του  δεν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ-, είτε σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό διαγωνισμό, όπως για τα εργαστήρια Χορού, Θεάτρου και Αγγειοπλαστικής – Κεραμικής, -ο 10μηνος προϋπολογισμός του  ξεπερνά τις 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ-.

Η μη νόμιμη «χρονική και οικονομική κατάτμηση» για την απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο του «Εργαστηρίου Φιλαρμονικής» παρά τον υψηλό προϋπολογισμό του..

Φαίνετε ότι στον δήμο Περιστερίου, οι αρμόδιοι της διοίκησης Παχατουρίδη, δεν θέλουν για κανένα λόγο η  ανάθεση της «της Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φιλαρμονική» να αφεθεί στην «ζαριά» του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, στον οποίο  κανείς δεν μπορεί να ορίσει εκ των προτέρων ποιος θα επιλεγεί  ως ιδιώτης Εργολάβος  του συγκεκριμένου έργου  και γι’αυτό επέλεξαν την μη νόμιμη χρονική «κατάτμηση» της λειτουργίας του Εργαστηρίου και λόγο αυτού το ιδιαίτερα μειωμένο ως προς την οροφή του προϋπολογισμό του κόστους του, γεγονός που επέτρεψε την απευθείας ανάθεση στον ίδιο με τα προηγούμενο «εκπαιδευτικά έτη» ιδιώτη Εργολάβο…

Με απλά λόγια, όρισαν  το διάστημα  λειτουργίας του «Εργαστηρίου Φιλαρμονικής  για το διάστημα από την υπογραφή της  απόφασης για την απευθείας ανάθεση (19 Ιουλίου 2022) και έως τέλους του έτους (31 Δεκεμβρίου 2022), ορίζοντας για αυτό το χρονικό διάστημα των 5,5 μηνών (αν υπογράφηκε άμεσα η σχετική σύμβαση ανάθεσης) τον προϋπολογισμό της σχετικής σύμβασης στα 16.400.00€ πλέον ΦΠΑ (20.336,00€ συμπ/νου ΦΠΑ), που αν κάποιος αναγάγει σε μηνιαία βάση στα 3.280 πλέον ΦΠΑ24% (πεντάμηνη βάση υπολογισμού).

Νόμιμη και μη νόμιμη διαδικασία χρονικής  κατάτμησης και απ’ευθείας ανάθεσης

Τυπικά, αυτή η διαδικασία είναι απόλυτα νόμιμη, εφόσον  το ¨Εργαστήριο Φιλαρμονικής» θα λειτουργήσει  μόνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και μετά παύσει να υπάρχει σαν δημοτική υπηρεσία, κάτι που δεν επιτρέπει   σύμβαση του δήμου ή της ΔΕΠΑΔΠ για παροχή (ανύπαρκτου) έργου πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας…

Στην περίπτωση, όμως που η λειτουργία του «Εργαστηρίου Φιλαρμονικής» συνεχίσει να λειτουργεί και για το νέο έτος (2023), η χρονική και  οικονομική κατάτμηση του έργου που προβλέπεται και του προϋπολογισμού του, ώστε να υπάρξει απευθείας ανάθεση στον ιδιώτη εργολάβο και όχι διαγωνισμός, πράξη που πιθανόν θα επαναληφθεί και για το υπόλοιπο μισό του «εκπαιδευτικού έτους», -δηλαδή από 1 Ιανουαρίου  και έως 30 Ιουλίου 2023-, με τον προϋπολογισμό του να εκτιμάται σε:  7 μήνες χ 3280=22.960 ευρώ πλέον ΦΠΑ24% και συνολικά για όλο το ετήσιο  χρόνο λειτουργίας του το ποσό των 16.400+22.960=39.360 ευρώ… είναι προδήλως παράνομη και ενέχει  ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες, όπως α) παράβαση καθήκοντος, β) απιστία κατά της υπηρεσίας, κλπ… για όλους τους εμπλεκόμενους στις συγκεκριμένες εκτελεστικές αποφάσεις…

Φυσικά, η στήλη επαναλαμβάνει προκειμένου να μην δημιουργηθούν  εντυπώσεις πέραν των όσων αναφέρθηκαν, ότι τα των προηγούμενων τεσσάρων παραγράφων είναι καθ’ όλα τυπικά και νόμιμα, εφόσον  στις 31 Δεκεμβρίου 2022 παύσει οριστικά η λειτουργία του «Εργαστηρίου Φιλαρμονικής» του Δήμου Περιστερίου με τα όσα αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο να «είναι σεναριακές προβλέψεις της στήλης» που αναμένεται να διαψευθούν ή επιβεβαιωθούν στο τέλος του  έτους που τρέχει…

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο με το «Εργαστήριο Φιλαρμονικής» του δήμου Περιστερίου, είναι αν τα «παράβολα»-δίδακτρα που καταβάλουν οι καταρτιζόμενοι σ’αυτό εξισορροπούν  τις δαπάνες που καταβάλλονται στον ιδιώτη εργολάβο που έχει με σύμβαση την λειτουργία του… Για τα υπόλοιπα, όπως προσλήψεις εκπαιδευτών, κλπ, το ποιοι «μουσικοί» αμείβονται από τον δήμο  με εκτός έδρας και οδοιπορικά, ας δώσει στοιχεία ο «εργολάβος», αφού κατά την κοινή λογική όλα περνάνε απ’ αυτόν, εκτός φυσικά… από το αν τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται…

Νίκος Παρίκος

Μοιραστείτε το:
Tagged